Toiminnallinen kuntoutus

Tukikeskuksen toiminnallinen kuntoutus tarjoaa asiakkaille yksilöllistä, tavoitteellista päiväaikaista toimintaa heidän kuntoutussuunnitelmassaan laadittujen tavoitteiden toteutumiseksi. Toiminnallinen kuntoutus on joko yksilö-, pari- tai ryhmätoimintaa.

Toiminnallisen kuntoutuksen tarkoitus on antaa asiakkaalle valmiuksia selviytyä mahdollisimman hyvin päivittäisissä toiminnoissaan ja hänelle tärkeissä asioissa myös omassa asuin- ja toimintaympäristössään. Tavoitteisiin pyritään esimerkiksi vuorovaikutuksellisuuden sekä toiminnallisten ja luovien menetelmien avulla.

Tilat ja henkilökunta

Toiminnallisen kuntoutuksen yksiköllä on käytössään erilaisia toiminnallisia tiloja, kuten musiikkitila, aistitila, liikuntasali, opetuskeittiö ja ryhmätyötilat. Yksikköön kuuluu osastonhoitaja ja 8 ohjaajaa.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Nina Bjelogrlic
Osastonhoitaja Jyrki Borenius