Pitkäniemen terapiapalveluiden puutarha

Puutarhaterapia tarjoaa terapeuttista ohjaustoimintaa psykiatrisessa osastohoidossa oleville potilaille. Puutarhaterapia on osa potilaan kokonaishoitoa, joka toteutetaan pääsääntöisesti ryhmätoimintana.

Puutarhaterapia pitää sisällään kasvien ja luonnon parissa työskentelyä monipuolisesti sekä viherympäristön havainnointia ja aistimista vuodenaikojen mukaisesti.

Keskeinen tavoitteemme on herätellä mielenkiintoa luontoon ja puutarhaan sekä auttaa löytämään ja vahvistamaan potilaan luontoyhteyttä.