Rajasalmen koulu

Rajasalmen koulu on Nokian kaupungin Alhoniityn koulun alaisuudessa toimiva erityiskoulu. Koulu järjestää peruskouluopetusta kehitysvammaisille oppilaille.

Lukuvuonna 2015–2016 koulussa on neljä opetusryhmää. Oppilaat opiskelevat toiminta-alueittain tai oppiainejaon mukaisesti. Ryhmäkoko on kuusi oppilasta luokkaa kohden. Kaikilla oppilailla on henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

Oppilaiden monivammaisuudesta ja käyttäytymisen haasteista johtuen Rajasalmen koululla on paljon henkilöstöä. Koulussa opettaa neljä erityisluokanopettajaa ja 14 ohjaajaa.

Koulu aloitti toimintansa Nokian Pitkäniemen alueella uusissa tiloissa vuoden 2015 alusta.

Koulu tarjoaa myös päivähoitoa kotoa käyville oppilaille koulupäivän jälkeen sekä koulun loma-aikoina.

Vastuuhenkilö

Apulaisrehtori Tiina Mäenpää, puhelin 040 133 4488

  • Rajasalmen koulu Rajasalmen koulu
  • Rajasalmen koulun pihaa Rajasalmen koulun pihaa
  • Rajasalmen koulu Rajasalmen koulun pihaa