Pitkäniemen sairaalakoulu

Pitkäniemen sairaalakoulun oppilaat ovat pääasiassa 13–16 -vuotiaita sairaalassa potilaana tai kuntoutusjaksolla olevia nuoria. Koulu toimii Pitkäniemen sairaalan alueella ja on hallinnollisesti osa Nokian kaupungin Alhoniityn koulua.

Oppilaina on psykiatrisessa avo- tai sairaalahoidossa olevia nuoria nuorisopsykiatrian osastolta ja erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrisesta tutkimus- ja kuntoutusyksiköstä eli EVA-yksiköstä.

Sairaalakoulun opetus on yksilöllistä. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, johon merkitään muun muassa tietoja oppilaan opintotaustasta sekä opetuksen tavoitteista, toteuttamisesta ja menetelmistä. Suunnitelmaa laadittaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös oppilaan oman koulun opetussuunnitelma.

Kasvatus- ja opetustyön tavoitteena on tukea nuoren kokonaispersoonallisuutta ja oppimista sekä nuoren paluuta takaisin omaan tai muuhun hänelle sopivaan kouluun sairaalajakson jälkeen.

Sairaalakoulu tekee tiiviisti yhteistyötä sairaalan henkilökunnan ja oppilaan oman koulun yhteyshenkilön kanssa. Myös nuoren perheeseen pidetään tarvittaessa yhteyttä.

Opetus toteutetaan opettajan ja koulunkäynninohjaajan yhteistyönä. Oppilasarviointi tehdään yhteistyönä oman koulun opettajien kanssa. Opiskelussa käytetään oppilaan oman koulun oppimateriaaleja.

Pitkäniemen sairaalaopetuksessa nuorten opiskelua ohjaa kolme erityisopettajaa ja koulunkäynninohjaaja.

Yhteystiedot

Koulun opettajat 044 906 1210 ja 050 395 6437