Ammattilaisten työkalutarjotin

Tälle sivulle on koottu ammattilaisten hyödynnettäviksi suositukset psykoedukaatio - ja elintapaohjaustyöskentelyssä hyödynnettävistä materiaaleista.

Diagnoosikohtainen psykoedukaatio

Psykoedukaatio-työskentelyssä suositellaan tavoitteellista ja useammasta tapaamiskerrasta koostuvaa rakennetta. Usein myös perheenjäsenten mukanaolo työskentelyssä on merkityksellistä. Tapaamisten väliajoilla on suositeltavaa hyödyntää välitehtäviä. Materiaalia näihin löytyy esimerkiksi OmaToivon sisällöistä ja linkeistä. 

Sairauteen ja sen hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja aktiivinen yhdessä käsittely on suositeltavaa kaikkien diagnoosien kohdalla. Vaikuttavuudesta on Käypä hoito- suosituksissa tällä hetkellä eniten näyttöä skitsofrenian (näytön aste A), kaksisuuntaisen mielialahäiriön (A), masennuksen (B) ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön (B) kohdalla.

Päihteiden käyttöön liittyvät häiriöt F10-19

Skitsofrenia F20

(ep=ensipsykoosin kohdalla suositeltava setti, y=sisällöt yksilöllisesti ja tarpeenmukaisesti valiten)

Kaksisuuntainen mielialahäiriö F30-31

Masennustila F32-33

  Pakko-oireinen häiriö F42

Ei-elimelliset unihäiriöt F51

 Persoonallisuushäiriöt F60

Elintapaohjaus

Mielenterveyden häiriöihin liittyy usein epäedullisia elintapoja. Näistä johtuva somaattinen sairastavuus heikentää elämänlaatua ja voi lyhentää häiriöistä kärsivien elinajanodotetta merkittävästi; esimerkiksi skitsofreniaa sairastavat kuolevat keskimäärin 15-20 -vuotta nuorempina kuin muu samanikäinen väestö. Yleisiä elintapoihin liittyviä ongelmia ovat epäterveellinen ravitsemus, tupakointi, päihteiden käyttö, ja passiivinen elämäntyyli. Osaan häiriöiden hoidossa käytettävistä lääkkeistä liittyy aineenvaihdunnan, verenkierron ja kylläisyyden tunnistamisen häiriintymistä. Elintapojen ja lääkityksen myötävaikutuksella esimerkiksi psykoosipotilaiden kohdalla näkyvä merkittävä painonnousu tapahtuu useimmiten sairastumisen jälkeen. Elintapoihin voidaan vaikuttaa, ja interventiot ovat tärkeä osa kuntoutusta. Jo pienillä muutoksilla kerrannaisvaikutuksineen on mahdollista vaikuttaa terveyteen ja elämänlaatuun!

Kysely terveystottumuksista

Liikunta

Ravitsemus

Uni

Muuta