Varomerkit

Varomerkit varoittavat psykiatrisen häiriön uusimisesta

Varomerkeillä tarkoitetaan ennen vakavamman psykiatrisen oireilun puhkeamista ilmeneviä tunnetilojen, ajattelun tai käyttäytymisen muutoksia. Ne ovat yksilöllisiä, ja voivat vaihdella niin voimakkuudeltaan kuin kestoltaankin. Niitä voi ilmetä viikkoja tai vain tunteja ennen sairastumista. Yleisiä varomerkkejä ovat esimerkiksi keskittymisvaikeudet, unen tai mielialan muutokset, epäluuloisuus, häiriön tyypillisten oireiden lisääntyminen lievässä muodossa ja sosiaalisen käyttäytymisen muutokset.

Miksi ja miten opetella tunnistamaan varomerkkejä?

Mahdollisimman nopea puuttuminen varomerkkeihin voi estää tilanteen kehittymisen psyykkiseksi häiriötilaksi. Kykenet siis paremmin hallitsemaan sairauttasi! Yhdessä asiantuntijan ja läheisten kanssa on mahdollista kartoittaa se, mitkä tuntemukset ovat varomerkkejä. Läheisten havainnot ovat usein tärkeitä, koska itse voi olla vaikea havaita tiettyjä muutoksia, jotka näyttäytyvät muille selvinä. Varomerkkien kyselylomaketta kannattaa hyödyntää konkreettisena apuna. Varomerkkien tunnistamisen jälkeen kannattaa ottaa tavaksi tarkistaa tilanne niiden suhteen säännöllisesti esimerkiksi muutaman kerran viikossa.

Varomerkkien kyselylomake

Varomerkkien kyselylomake läheisille, tukihenkilöille ja työntekijöille

Varomerkkien vakavuusasteen määrittely

Varomerkkien seurantalomake

Mitä tehdä varomerkkien ilmaantuessa?

Kriisitilanteiden ja varomerkkien ilmaantumisen varalle on hyvä tehdä kriisisuunnitelma yhdessä hoitavan henkilön ja läheisten kanssa. Suunnitelmaan kannattaa kirjata varomerkkien lisäksi vaikean olon hallintakeinoja ja toimintaohjeita. Suunnitelma kannattaa antaa myös läheisille ja hoitavalle taholle, koska ohjeet auttavat heitä tukemaan tilanteessa sujuvasti. Varomerkkien ilmaantuessa on tärkeä keskustella heidän kanssaan, ja pyrkiä tunnistamaan mahdolliset stressiä aiheuttavat asiat sekä vähentämään niitä. Hoitava tahon kanssa voi sopia esimerkiksi keskustelutapaamisten tai lääkityksen väliaikaisesta lisäämisestä. Muutosten tarkkailua on hyvä jatkaa jonkin aikaa, mutta on tärkeää, ettei se olisi liiallista ja täten stressiä lisäävää.

Kriisisuunnitelma