Kyröskosken psykiatrian poliklinikka

Poliklinikka aloittaa toimintansa 13.6.2022 .

Tutkimme ja hoidamme aikuispotilaita, jotka mielenterveysongelmansa vuoksi tarvitsevat psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluja.

Yhteistyökumppaneitamme ovat alueen perusterveydenhuolto, perheneuvola, päihdetyöntekijät, sosiaalitoimi, sosiaalipsykiatrinen kuntoutus ja muut toimijat. Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä.

Poliklinikalla tutkittavia ja hoidettavia sairauksia tai tiloja ovat muun muassa:

 • Vaikeat depressiot
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Skitsofrenia
 • Kaksisuuntainen mielenterveyshäiriö
 • Psykoosit
 • Ahdistuneisuushäiriöt, kuten paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko, vaikeat elämäntilannekriisit ja stressireaktiot.

Palveluihimme kuuluvat:

 • Psykiatrian erikoislääkärin vastaanotot
 • Psykologin tutkimukset työkyvyn arvioinnin, hoidon tarpeen ja diagnostiikan tukena
 • Toiminta- ja työkyvyn arviointi
 • Kelan kuntoutusterapiatarpeen arviointi
 • Asiakkaiden sosiaaliturva-asioiden selvittely
 • Tukikäynnit ja konsultaatiot sairaanhoitajalla
 • Kotikäynnit tarpeen mukaan.

Tutkimus ja hoito

Tutkimusjakso käynnistyy hoitotakuun asettamassa tavoiteajassa. Sen aikana hoitava työntekijä yhdessä potilaan kanssa tutkii ja kartoittaa potilaan avun tarvetta. Tutkimusjakson perusteella työryhmä laatii potilaalle yksilöllisen hoitosuunnitelman, jonka hoitava työntekijä käy yhdessä potilaan kanssa läpi. Hoitosuunnitelmassa määritellään hoidolliset tavoitteet, hoitomuodot ja arvioitu hoitoaika. Tämän jälkeen arvioidaan, toteutetaanko hoito erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa vai muualla.

Hoitomuotoina voivat olla:

 • Yksilökäynnit
 • Ryhmähoidot, esimerkiksi elämäntilanteeseen liittyvät hoitoryhmät
 • Psykologiset tutkimukset
 • Pari-, perhe- ja verkostoneuvottelut
 • Lääkehoidon arviointi
 • Diagnostiikka
 • Erikoislääkärin seurantakäynnit.

Tarvittaessa potilaiden hoito jatkuu kotona, avohoidon tai kolmannen sektorin toteuttamana.

Sähköisen asioinnin palvelu OmaTays

OmaTays on uusi, sähköinen asiointitapa potilaan ja Taysin välillä. Palvelussa voi päivittää yhteystiedot ajan tasalle ja antaa sähköisen asioinnin luvan. Palvelussa näkyy omat ajanvaraukset ja sen käyttö on maksutonta. OmaTaysissa ei näy potilaskertomustekstejä.

OmaTaysin avulla voit myös myös asioida etänä videovastaanoton kautta. Lisätiedot
Kysy lisää poliklinikalta!

Henkilökunta

Palvelutuotannosta vastaa työryhmä, johon kuuluu psykiatrian erikoislääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitajat, toimintaterapeutti ja osastonsihteeri.

Poliklinikan puhelinaika on arkisin kello 12–12.30.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Irma Järvinen-Aro
Ylihoitaja Sari Lepistö
Osastonhoitaja Minna Hujanen