Kyröskosken psykiatrian poliklinikka

Tutkimme ja hoidamme aikuispotilaita, jotka vaikean mielenterveysongelmansa vuoksi tarvitsevat psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluja.

Poliklinikalla tutkittavia ja hoidettavia sairauksia tai tiloja ovat muun muassa:

 • Vaikea-asteiset masennustilat ja kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psykoosiryhmän häiriöt, mukaan lukien skitsofrenia
 • Vaikeat ahdistuneisuushäiriöt, kuten paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko, vaikeat elämäntilannekriisit ja stressireaktiot
 • Neuropsykiatriset häiriöt.

Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä. Palveluihimme kuuluvat:

 • Psykiatrian erikoislääkärin arvio- ja hoitokäynnit
 • Psykologin tutkimukset työkyvyn arvioinnin, hoidon tarpeen ja diagnostiikan tukena
 • Toiminta- ja työkyvyn arviointi
 • Mielenterveyden häiriöihin liittyvän ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutustarpeen arvio, mukaan luettuna Kelan kuntoutuspsykoterapia-arvio
 • Psykiatriseen hoitoon liittyvien sosiaaliturva-asioiden selvittely
 • Arvio- ja hoitosuhdekeskustelukäynnit sairaanhoitajalla
 • Kotikäynnit tarpeen mukaan.

Tutkimus ja hoito

Tutkimusjakso käynnistyy hoitotakuun asettamassa tavoiteajassa. Sen aikana hoitava työntekijä yhdessä potilaan kanssa tutkii ja kartoittaa potilaan avun tarvetta. Tutkimusjakson perusteella työryhmä laatii potilaalle yksilöllisen hoitosuunnitelman, jonka hoitava työntekijä käy yhdessä potilaan kanssa läpi. Hoitosuunnitelmassa määritellään hoidolliset tavoitteet, hoitomuodot ja arvioitu hoitoaika. Tämän jälkeen arvioidaan, toteutetaanko hoito erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa vai muualla. Yhteistyökumppaneitamme ovat alueen perusterveydenhuolto, perheneuvola, päihdetyöntekijät, sosiaalitoimi, sosiaalipsykiatrinen kuntoutus ja muut toimijat.

Hoitomuotoja:

 • Yksilöhoitosuhdekeskustelut
 • Ryhmähoidot, esimerkiksi elämäntilanteeseen liittyvät hoitoryhmät
 • Pari-, perhe- ja verkostoneuvottelut
 • Lääke- ja muun biologisen hoidon arviointi ja seuranta
 • Poliklinikan käynnistämän kuntoutuksen seuranta tarpeenmukaisesti.

Poliklinikan hoitojakson jälkeen ohjataan potilas tarpeenmukaisesti perustason ja/tai kolmannen sektorin palveluihin.

Sähköisen asioinnin palvelu OmaTays

OmaTays on uusi, sähköinen asiointitapa potilaan ja Taysin välillä. Palvelussa voi päivittää yhteystiedot ajan tasalle ja antaa sähköisen asioinnin luvan. Palvelussa näkyvät omat ajanvaraukset ja sen käyttö on maksutonta. OmaTays:ssa ei näy potilaskertomustekstejä.

OmaTaysin avulla voit myös myös asioida etänä videovastaanoton kautta. Lisätiedot
Kysy lisää poliklinikalta!

Henkilökunta

Palvelutuotannosta vastaa työryhmä, johon kuuluvat psykiatrian erikoislääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitajat ja osastonsihteeri. Lisäksi käytettävissä on toimintaterapeutin palvelut.

Poliklinikan puhelinaika on arkisin kello 12–12.30.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Irma Järvinen-Aro
Ylihoitaja Sari Lepistö
Osastonhoitaja Minna Hujanen