Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka, Tays Sastamala

Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka tuottaa lastenpsykiatrian ja lasten neuropsykiatrian erikoissairaanhoidon avohoitopalveluita. Tutkimme ja hoidamme alle 13-vuotiaita lapsia, joilla on keskivaikea tai vaikea mielenterveyden häiriö tai kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö. Noudatamme valtakunnallisia ja alueellisia lähettämiseen liittyviä hoitoketjusuosituksia.

Lähete

Lastenpsykiatrian aluepoliklinikalla tehtäviin tutkimuksiin ja hoitoihin tarvitaan lääkärin lähete. Lähetteen tekemistä varten tarvitaan huoltajan lupa. Jos lapsen vanhemmilla on yhteishuoltajuus, tarvitaan lupa molemmilta huoltajilta. Lähetteen voi saada esimerkiksi terveyskeskuksen lääkäriltä, lastenlääkäriltä tai koululääkäriltä. Lähetteen liitteenä voi olla päivähoidon, koulun, puhe- tai toimintaterapeutin tai muun tahon yhteenveto lapsen tilanteesta. Psykologin kognitiivisten tutkimusten yhteenveto on tarpeen erityisesti autismikirjon häiriön tutkimuksiin lähetettäessä.

Tutkimusjakso

Ennen ensimmäistä poliklinikkakäyntiä vanhempiin voidaan ottaa yhteyttä mahdollisen verkkomuotoisen haastattelun tekemiseen liittyen. Ensikäynnillä lapselle tehdään lyhyt oma haastattelu hänen tilanteestaan. Tutkimukset ja hoito suunnitellaan yhdessä perheen kanssa erikoislääkärin vastaanotolla. Polikliininen tutkimusjakso kestää noin kolme kuukautta. Lapselle nimetty yhteyshenkilö kertoo perheelle tutkimusten ja hoidon kulusta sekä huolehtii tiedon välittämisestä perheen ja hoitavan työryhmän välillä.

Tutkimusjakso päättyy hoitoneuvotteluun, jossa vanhempien ja lapsen kanssa käydään läpi tehtyjä tutkimuksia sekä tehdään yhdessä suunnitelmaa jatkohoidosta ja mahdollisesta työskentelystä lapsen muun arjen verkoston (päiväkoti tai koulu) kanssa. Jos vanhemmat haluavat, hoitoneuvottelu voidaan pitää ensin aikuisten kesken. Erikoislääkäri keskustelee tehdyistä tutkimuksista ja jatkosuunnitelmista myös lapsen kanssa.

Tarvittavat lääkärinlausunnot kuntoutussuunnitelmineen laaditaan tutkimusjakson päätyttyä. Osa lääkärinlausunnoista on maksullisia. Lapsen sosiaalietuusasioissa vanhemmilla on mahdollisuus saada neuvoja sosiaalityöntekijältä. Mahdolliset verkostoneuvottelut päiväkodin, koulun tai muun tahon kanssa järjestetään pääosin lapsen tutkimusten valmistuttua.

Pyydämme vanhempia arvioimaan tutkimusjakson jälkeen hoito- ja palvelukokemusta toimintamme kehittämiseksi.

Hoitojakso

Lapsen jatkohoito voi tapahtua erikoissairaanhoidossa, perheneuvolassa, terveyskeskuksessa, kouluterveydenhuollossa tai yksityisen terapeutin vastaanotolla. Joskus myös lastensuojelun ja sosiaalitoimen ennaltaehkäisevän perhetyön kautta saadut tukitoimet voivat tulla kyseeseen.

Lapsen hoitosuunnitelmaa tarkistetaan vanhempien ja lapsen kanssa säännöllisin väliajoin, jolloin arvioidaan lapsen ja perheen tilannetta, lapsen oireilua ja toimintakykyä sekä kuntoutuksen ja jatkohoidon tarvetta. Avohoidossa yhteistyö lapsen tukiverkoston eli kodin, päiväkodin tai koulun sekä lasta kuntouttavien terapeuttien kesken on tavallista.

Tarjoamme erikoissairaanhoidon avohoitopalveluina muun muassa vanhempainryhmiä, lasten ryhmiä sekä yksilö -ja perhehoitoja. Lasten neuropsykiatristen häiriöiden hoidossa vanhemmat saavat tukea lapsen arjen ohjaukseen liittyvissä asioissa (neuropsykiatrinen ohjaus).

Myös hoitojakson aikana pyydämme vanhempia arvioimaan hoito- ja palvelukokemusta osana toiminnan kehittämistä.

Tilat ja henkilökunta

Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka sijaitsee Tays Sastamalan Pursi-rakennuksen 2. kerroksessa. Moniammatillisessa työryhmässä työskentelee erikoislääkäri, sairaanhoitajia, psykologi, sosiaalityöntekijä ja osastonsihteeri.

Työntekijät tavoittaa parhaiten puhelimitse puhelinaikana arkisin kello 12.00–12.30.

Lapsen hoitoon lähettämiseen liittyviin tiedusteluihin vastaa sairaanhoitaja, puhelin 03 311 62472.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Kristiina Hyttinen