Lastenpsykiatrian aluepoliklinikka

Tuotamme lastenpsykiatrian ja lasten neuropsykiatrian erikoissairaanhoitoa alueellisesti. Asiakkaamme ovat 0–13 -vuotiaita lapsia, joilla on psyykkinen häiriö.

Lapsella, joka tarvitsee psykiatrista erikoissairaanhoitoa, on tunne-elämässään, käyttäytymisessään tai ajatusmaailmassaan sellaisia oireita, jotka aiheuttavat hänelle ja hänen ympäristölleen kuormitusta ja haittaa, vaikeuttavat selviytymistä arjen haasteissa tai vaarantavat ikätasoista kehitystä.

Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä, laadittujen hoitoketjujen linjausten mukaisesti. Lähetteen liitteenä tulee olla LAPS-lomake tai PikkuLaps-lomake ja lähetetekstissä tieto pistemäärästä. Lähetteen liitteenä voi olla päivähoidon, koulun, terapeuttien tai muun tahon yhteenveto lapsen tilanteesta.

Lapsen hoito jatkuu tarvittaessa hoitoketjun muiden toimijoiden toteuttamana.

Tutkimusjakso

Tutkimusjakso voi sisältää:

 • Lapsen tunne-elämän tutkimukset:
  • Lastenpsykiatrin arvio
  • Psykologin tutkimus
  • Perhehaastattelu
  • Verkostoyhteistyö
  • Erilaiset kyselykaavakkeet
 • Neuropsykiatriset erityistutkimukset:
  • ADOS vuorovaikutustutkimus
  • 3DI (vanhempien strukturoitu haastattelu)
 • Toimintaterapeutin arvio (tarvittaessa)
 • Psykoterapia-arvio
 • Sosiaalityöntekijän palvelut

Tutkimusjakson jälkeen arvioidaan, toteutetaanko hoito erikoissairaanhoidossa vai perusterveydenhuollossa.

Hoitojakso

Tavoiteaika hoidon toteuttamiselle on hoitotakuun mukainen. Hoitojakso voi sisältää:

 • Kuntoutussuunnitelman laatiminen ja muut lausunnot
 • Erilaisten terapiajaksojen koordinointi
 • Yksilö- ja perheterapiahoidot
 • Ryhmämuotoinen kuntoutus
 • Neuropsykiatrinen ohjaus
 • Perheinterventio
 • Sosiaalityöntekijän palvelut
 • Tuki- ja seurantakäynnit
 • Lääkehoito
 • Verkostoyhteistyö

Henkilökunta

Lastenpsykiatrian aluepoliklinikalla työskentelee kaksi moniammatillista työryhmää, lastenpsykiatrian työryhmä ja lasten neuropsykiatrian työryhmä. Työryhmissä on erikoislääkäri, sairaanhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä ja neuropsykiatrisena valmentajana työskentelevä sairaanhoitaja.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Kristiina Hyttinen
Osastonhoitaja Pirjo Saarinen
Sairaanhoitaja Kirsi Laakso