Psykiatrian poliklinikka, Hämeenkyrö

Tutkimme ja hoidamme aikuispotilaita, jotka mielenterveysongelmansa vuoksi tarvitsevat psykiatrisen avohoidon palveluja. Yhteistyökumppaneitamme ovat alueen perusterveydenhuolto, perheneuvola, päihdetyöntekijät, sosiaalitoimi, sosiaalipsykiatrinen kuntoutus ja muut toimijat. Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä

Poliklinikalla tutkittavia ja hoidettavia sairauksia ovat muun muassa:

 • Psykoosit
 • Skitsofrenia
 • Vaikeat depressiot
 • Ahdistuneisuushäiriöt, kuten paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko, vaikeat elämäntilannekriisit ja stressireaktiot
 • Persoonallisuushäiriöt

Palveluihimme kuuluvat:

 • Psykiatrian erikoislääkärin vastaanotot
 • Psykologiset tutkimukset työkyvyn arvioinnin, hoidon tarpeen arvioinnin ja  diagnostiikan tukena
 • Toiminta- ja työkyvyn arviointi
 • Kelan kuntoutuspsykoterapiatarpeen arviointi
 • Sairaanhoitajan tukikäynnit ja konsultaatiot
 • Kotikäynnit itsenäisesti asuvien pitkäaikaissairaiden tai vaativaa psykiatrista avohoitoa tarvitsevien potilaiden luona

Tutkimus ja hoito

Tutkimusjakso käynnistyy hoitotakuun asettamassa tavoiteajassa. Sen aikana hoitava työntekijä yhdessä potilaan kanssa tutkii ja kartoittaa potilaan avun tarvetta. Tutkimusjakson perusteella työryhmä laatii potilaalle yksilöllisen hoitosuunnitelman, jonka hoitava työntekijä käy yhdessä potilaan kanssa läpi. Hoitosuunnitelmassa määritellään hoidolliset tavoitteet, hoitomuodot ja arvioitu hoitoaika. Sen jälkeen arvioidaan, toteutetaanko hoito erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa vai muualla.

Hoitomuotoina voivat olla:

 • Yksilökäynnit
 • Ryhmähoidot, esimerkiksi elämäntilanteeseen liittyvät hoitoryhmät
 • Psykologiset tutkimukset
 • Pari-, perhe- ja verkostoneuvottelut
 • Lääkehoidon arviointi
 • Diagnostiikka
 • Erikoislääkärin seurantakäynnit

Tarvittaessa potilaiden hoito jatkuu kotona tai avohoidon tai kolmannen sektorin toteuttamana.

Sähköisen asioinnin palvelu OmaTays

OmaTays on uusi, sähköinen asiointitapa potilaan ja Taysin välillä. Palvelussa voi päivittää yhteystiedot ajan tasalle ja antaa sähköisen asioinnin luvan. Palvelussa näkyy omat ajanvaraukset ja sen käyttö on maksutonta. OmaTaysissa ei näy potilaskertomustekstejä.

OmaTaysin avulla voit myös myös asioida etänä videovastaanoton kautta. Lisätiedot
Kysy lisää poliklinikalta!

Henkilökunta

Psykiatrian poliklinikan työryhmään kuuluu erikoislääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja osastonsihteeri. Työryhmä on käytettävissä puhelinkonsultaatioihin ja suunniteltuihin konsultaatiokäynteihin perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalipsykiatriseen kuntoutukseen.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Sirpa Lindroos
Ylihoitaja Sari Lepistö
Osastonhoitaja  Marja Kaistamo