Psykiatrian poliklinikka, Ikaalinen

Tutkimme ja hoidamme psykiatrian poliklinikalla aikuispotilaita, jotka tarvitsevat mielenterveysongelmansa takia psykiatrisen avohoidon palveluja. Poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä.

Poliklinikalla tutkittavia ja hoidettavia sairauksia tai tiloja ovat muun muassa:

  • Masennus
  • Ahdistuneisuushäiriö
  • Persoonallisuushäiriö
  • Skitsofrenia
  • Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Poliklinikalla tehtävään psykiatriseen tutkimukseen sisältyy psykologin tutkimus, lääkehoidon arvio, asiakkaiden sosiaaliturva-asioiden selvittely sekä yksilö- ja pariterapia. Psykoterapiapalveluja emme tuota.

Psykiatri on käytettävissä puhelin- ja paperikonsultaatioihin sekä konsultaatiokäynteihin.

Hoito perustuu yksilölliseen, hoidon alkuvaiheessa tehtävään hoitosuunnitelmaan. Hoitosuunnitelmassa sovitaan hoidon tavoitteista, hoitomuodoista ja hoitojakson pituudesta. Hoitosuunnitelma laaditaan ja sovitaan potilaan kanssa. Hoitojakso alkaa hoitotakuun asettamassa tavoiteajassa. Hoitosuhteen kesto perustuu hoitosuunnitelmaan.

Potilaiden hoito jatkuu tarvittaessa kotona tai avohoidon tai kolmannen sektorin muiden toimijan toteuttamana.

Sähköisen asioinnin palvelu OmaTays

OmaTays on uusi, sähköinen asiointitapa potilaan ja Taysin välillä. Palvelussa voi päivittää yhteystiedot ajan tasalle ja antaa sähköisen asioinnin luvan. Palvelussa näkyy omat ajanvaraukset ja sen käyttö on maksutonta. OmaTaysissa ei näy potilaskertomustekstejä.

OmaTaysin avulla voit myös myös asioida etänä videovastaanoton kautta. Lisätiedot
Kysy lisää poliklinikalta!

Henkilökunta

Palvelutuotannosta vastaa työryhmä, johon kuuluu psykiatrian erikoislääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja osastonsihteeri.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Sirpa Lindroos
Ylihoitaja Sari Lepistö
Osastonhoitaja Marja Kaistamo