Sastamalan psykiatrian osasto (SAP1)

Hoidamme akuuttipsykiatrian osastolla aikuisia potilaita, jotka tarvitsevat psykiatrista osastohoitoa mielenterveysongelmansa vuoksi silloin, kun avohoidon tuki on riittämätön tai avohoito ei ole vielä käynnistynyt.

Osastolle tullaan päivystyksellisesti Pitkäniemen sairaalan päivystyspoliklinikan kautta tai osastosiirtona toiselta psykiatrian toimialueen osastolta. Hoitojakson pituus vaihtelee potilaskohtaisesti. Yleensä hoito jatkuu avohoidossa ja/tai kolmannen sektorin toimijoiden toteuttamana.

Osasto palvelee koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aluetta. Vapaan hoitopaikan valinnan kautta osastolle voidaan lääkärin lähetteellä ottaa etenkin tutkimuspotilaita myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelta.

Hoito osastolla

Osastohoidon tavoitteena on palauttaa potilaan elämänhallinta mahdollisimman nopeasti sekä varmistaa hoidon jatkuvuus. Työ on verkostokeskeistä. Hoidon aikana järjestetään yksi tai useampi hoitoneuvottelu, johon kutsutaan läheisten lisäksi avohoidon työntekijöitä. Hoitoneuvottelussa kartoitetaan potilaan elämäntilanne, asetetaan hoitojaksolle tavoitteet, pohditaan keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä sovitaan jatkohoidosta.

Hoito perustuu potilaan kanssa tehtyyn hoitosuunnitelmaan. Hoitosuunnitelman toteutumisesta vastaavat yhdessä potilaan kanssa omahoitajat ja osastonlääkäri. Suunnitelmaa tarkistetaan hoidon kuluessa.

Tilat ja henkilökunta

Osasto on suljettu akuuttiosasto, jolla on 16 potilaspaikkaa. Osastolla on nykyaikaiset tilat; potilashuoneet ovat yhden tai kahden hengen huoneita, joissa on omat WC-tilat. Lisäksi on yhteisiä toiminta-, terapia- ja oleskelutiloja.

Hoidon toteutuksesta vastaavat moniammatilliset työryhmät, joissa erikoislääkäreiden ja psykiatristen sairaanhoitajien ja mielenterveyshoitajien lisäksi toimivat psykologi, sosiaalityöntekijä, fysio- ja toimintaterapeutti.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Irma Järvinen-Aro
Ylihoitaja Sari Lepistö
Osastonhoitaja Minna Hujanen