Sastamalan psykiatrian viikko-osasto (SAPV)

Tutkimme ja hoidamme yli 18-vuotiaita potilaita, jotka tarvitsevat psykiatrista osastohoitoa mielenterveysongelmansa vuoksi silloin, kun avohoidon tuki on riittämätön tai avohoito ei ole vielä käynnistynyt. Osasto on avo-osasto ja avoinna arkisin maanantaista perjantaihin.

Päivystyspotilaat tulevat osastolle hoitoon Pitkäniemen sairaalan päivystyspoliklinikan kautta, suunnitellusti avohoidon lähetteellä tai osastosiirtona muista yksiköistä. Potilaan hoito jatkuu useimmiten psykiatrisessa avohoidossa ja / tai kolmannen sektorin toimijoiden toteuttamana.

Osasto palvelee koko sairaanhoitopiirin aluetta. Vapaan hoitopaikan valinnan kautta osastolle voidaan lääkärin lähetteellä ottaa etenkin tutkimuspotilaita myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelta.

Hoito osastolla

Viikko-osastolla 8 sairaansijaa ja 4 päiväpaikkaa.

Hoitojakson alussa jokaiselle potilaalle nimetään omahoitajat ja tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Potilaan avohoidon työntekijöihin ollaan yhteydessä hoitojakson aikana, ja he osallistuvat mahdollisuuksien mukaan hoitoon.

Potilaan perheen tai muiden hänelle läheisten henkilöiden toivotaan osallistuvan potilaan hoitoon. Viikko-osaston toimintaan kuuluvat olennaisena osana erilaiset avohoidolliset potilasryhmät, ja näitä toimintoja jatketaan soveltuvin osin.

Päivystysaikana alueen ainoa psykiatrinen päivystysyksikkö sijaitsee Tays Pitkäniemessä. Tästä syystä osastoarviota tarvitsevat potilaat lähetetään Tays Pitkäniemen sairaalan päivystyspoliklinikalle.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Irma Järvinen-Aro
Ylihoitaja Sari Lepistö
Osastonhoitaja Minna Hujanen