Sastamalan psykiatrian viikko-osasto

Tutkimme ja hoidamme yli 18-vuotiaita potilaita, jotka tarvitsevat psykiatrista osastohoitoa mielenterveysongelmansa vuoksi silloin, kun avohoidon tuki on riittämätön tai avohoito ei ole vielä käynnistynyt. Osasto on avo-osasto ja avoinna arkisin maanantaista perjantaihin.

Potilaat tulevat osastolle hoitoon päivystyksellisesti Pitkäniemen sairaalan päivystyspoliklinikan kautta tai suunnitellusti avohoidon lähetteellä tai osastosiirtona muista yksiköistä. Potilaan hoito jatkuu useimmiten psykiatrisessa avohoidossa ja/tai kolmannen sektorin toimijoiden toteuttamana.

Osasto palvelee koko sairaanhoitopiirin aluetta. Vapaan hoitopaikan valinnan kautta osastolle voidaan lääkärin lähetteellä ottaa etenkin tutkimuspotilaita myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelta.

Hoito osastolla

Viikko-osasto on toistaiseksi 12.10.2020 alkaen kokovuorokautinen suljettu osasto, jossa on 10 sairaansijaa. Osasto muuttuu takaisin normaaliksi viikko-osastoksi 29.3.2021 alkaen: 8 sairaansijaa ja 4 päiväpaikkaa.

Hoitojakson alussa jokaiselle potilaalle nimetään omahoitajat ja tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Potilaan avohoidon työntekijöihin ollaan yhteydessä hoitojakson aikana, ja he osallistuvat mahdollisuuksien mukaan hoitoon.

Potilaan perheen tai muiden hänelle läheisten henkilöiden toivotaan osallistuvan potilaan hoitoon. Viikko-osaston toimintaan kuuluvat olennaisena osana erilaiset avohoidolliset potilasryhmät, ja näitä toimintoja jatketaan soveltuvin osin.

Osastohoitoon potilaat tulevat Pitkäniemen päivystyspoliklinikan kautta tai muilta psykiatrian osastoilta. Päivystysaikana alueen ainoa psykiatrinen päivystysyksikkö sijaitsee Tays Pitkäniemessä. Tästä syystä osastoarviota tarvitsevat potilaat lähetetään Tays Pitkäniemen sairaalan päivystyspoliklinikalle.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Irma Järvinen-Aro
Osastonhoitaja Marja Kaistamo