Sastamalan psykiatrian viikko-osasto

Hoidamme akuuttipsykiatrian viikko-osastolla aikuisia potilaita, jotka tarvitsevat psykiatrista osastohoitoa mielenterveysongelmansa vuoksi silloin, kun avohoidon tuki on riittämätön tai avohoito ei ole vielä käynnistynyt. Osasto on avo-osasto ja avoinna arkisin maanantaista perjantaihin.

Potilaat tulevat osastolle lääkärin lähetteellä, akuuttityöryhmän kautta tai toiselta psykiatrian osastolta. Hoitojakson pituus vaihtelee potilaskohtaisesti. Yleensä hoito jatkuu avohoidossa tai kolmannen sektorin toimijoiden toteuttamana.

Osasto palvelee koko sairaanhoitopiirin aluetta. Vapaan hoitopaikan valinnan kautta osastolle voidaan lääkärin lähetteellä ottaa etenkin tutkimuspotilaita myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelta.

Potilasvastaanotto

Virka-aikana potilasvastaanotto sijaitsee osaston tiloissa. Tulohaastattelussa arvioidaan sairaalahoidon tarpeellisuutta. Läsnä ovat potilaan lisäksi osastonlääkäri, hoitaja ja potilaan läheiset. Haastattelussa kartoitetaan potilaan tilanteen vaatimat välittömät hoitotoimenpiteet ja tehdään alustava hoitosuunnitelma.

Päivystysaikana alueen ainoa psykiatrinen päivystysyksikkö sijaitsee Tays Pitkäniemessä. Tästä syystä virka-ajan ulkopuolella osastohoitoarviota tarvitsevat potilaat lähetetään Tays Pitkäniemen sairaalan päivystyspolikllinikalle.

Hoito osastolla

Osastolla on kahdeksan potilaspaikkaa, joista neljä paikkaa on varattu intensiiviseen päiväpsykiatriaan. Tarjoamme ympärivuorokautista hoitoa maanantaista perjantaihin. Osastolla toteutetaan kriisihoitojaksoja ja tehdään moniammatillisia diagnostisia arvioita sekä työ- ja toimintakyvyn selvityksiä.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Sirpa Lindroos
Osastonhoitaja Susanna Vainio