Sydänvalvonta, Sastamala

Hoidamme Tays Sastamalan sydänvalvonnassa sellaisia tehostettua valvontaa ja hoitoa vaativia yli 18-vuotiaita potilaita, jotka eivät tarvitse Tays Keskussairaalan tasoista hoitoa. Teemme tiivistä yhteistyötä Sydänsairaalan kanssa.

Tays Sastamalan sydänvalvonta toimii sisätautien vuodeosaston yhteydessä ympärivuorokautisesti. Valtaosa potilaista tulee sydänvalvontaan Tays Keskussairaalasta, osastoilta tai suunnitellusti erilaisiin lääkeinfuusioihin. Osa potilaista tulee päivystyksellisesti ensiavun kautta.

Sydänvalvonnasta potilas siirtyy jatkohoitoon Tays Keskussairaalaan, Tays Sastamalan vuodeosastoille, terveyskeskuksen vuodeosastolle tai kotiin.

Hoito sydänvalvonnassa

Sydänvalvonnassa hoidettavia sairauksia ja tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Sepelvaltimotauti, tarkkailu ja hoito
 • Akuutti sydämen vajaatoiminta, keuhkopöhö
 • Rytmihäiriöt, läppäviat, kardiomyopatia
 • Varjoainekuvaukseen menevän potilaan valmistelu
 • Akuutti hengitysvajaus, jonka hoitamiseen tarvitaan CPAP- tai BiPAP-hoitoa, esimerkiksi akuutin keuhkoinfektion tai COPD:n pahenemisvaiheen takia hengitystukea tarvitsevat potilaat
 • Intoksikaatio, jos hoito vaatii sydämen rytmin, tajunnantason tai hengityksen seurantaa
 • Diabeettinen ketoasidoosi
 • Elektrolyyttihäiriöt
 • Hemodynaamisesti merkittävä keuhkoembolia
 • Hypertensiivinen kriisi
 • Huono yleistila, kun potilas on vaikeahoitoinen tai tarvitsee jatkuvaa vitaalitoimintojen seurantaa
 • Erityistä hoitoa tarvitseva potilas, kuten erittäin kivulias, useita lääkityksiä, saattohoito

Potilaan tilaa valvotaan monitorin avulla. Hoito keskittyy elintoimintojen tukemiseen ja tarkkailuun sekä akuutin tilanteen rauhoittamiseen.

Sydänvalvonnassa potilaat saavat perushoidon, tarkkailun, ohjauksen ja tuen lisäksi erikoisosaamista vaativia neste- ja lääkehoitoja.

Tilat ja henkilökunta

Sydänvalvonnassa on neljä potilaspaikkaa. Hoidosta vastaa erikoislääkäri yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Valvontahuoneessa on aina hoitaja paikalla.

Vierailut

Vierailujen kesto harkitaan yksilöllisesti potilaan jaksamisen ja sydänvalvonnan muiden potilaiden voinnin ja tutkimusten mukaan.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Kimmo Verho
Osastonhoitaja Tiina Ojala