Tays Sydänsairaala

Tays Sydänsairaala on sydämen hoitoon erikoistunut täyden palvelun sairaala, jonka toiminnan ja kehityksen ytimessä on potilas ja lähtökohtana sujuva, oikea-aikainen sekä vaikuttava hoitopolku.

Tays Sydänsairaala on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kanta-Hämeen kuntayhtymän omistama osakeyhtiö. Sydänhoitoon keskittyvässä sairaalassa hoidetaan julkisen ja yksityisen sektorin potilaita, jotka tarvitsevat kardiologista tai sydän- ja rintaelinkirurgista hoitoa.

Sydänsairaalan palvelut koostuvat sydänsairauksien tutkimisesta, hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta sekä hoidon seurannasta. Lisäksi tarjoamme monipuolisia tutkimus- ja koulutuspalveluja terveydenhuollon ammattilaisille.

Sydänsairaala vastaa Pirkanmaan alueen sydänpotilaiden erikoissairaanhoidosta ja tuottaa palveluita myös muille kunnille, sairaanhoitopiireille ja terveydenhuoltoalan toimijoille. Sydänsairaalaan voi hakeutua joko julkisen sektorin erikoissairaanhoidon valinnanvapauspotilaana tai yksityispotilaana kaikkialta Suomesta. Sydänsairaala toimii kuudella paikkakunnalla: Tampereella, Valkeakoskella, Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Jyväskylässä ja Helsingissä.

Moniammatillinen sydäntiimi potilaan parhaaksi

Sydänsairaalan toiminta on rakennettu potilaan hoitopolun ympärille, minkä ansiosta potilas pysyy koko hoitojaksonsa ajan yhdessä ja samassa yksikössä. Toimintamallimme mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn ja hoidon kulun.

Sydänsairaala työllistää yli 400 sydänsairauksien hoitoon erikoistunutta ammattilaista, joista noin 75 on lääkäreitä. Sydäntiimi koostuu sydämen hoitoon erikoistuneista lääkäreistä, hoitajista ja muista sydänpotilaan hoitoon erikoistuneista ammattilaisista. Monialaisella osaamisella potilaalle taataan sujuva, luotettava ja turvallinen hoitokokemus.

Uudet tilat ja laitteet kansainvälistä huippua

Sydänsairaala aloitti toiminnan uusissa tiloissa toukokuussa 2018. Sydänsairaalan uudisrakennus on ensimmäinen Tays etupihahankkeessa valmistuneista kohteista. Uuden sairaalan tilat ja laitteet edustavat kansainvälistä huippua. Uusien tilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut hoitoprosessin sujuvuus sekä potilaiden ja heidän läheistensä kokonaisvaltainen huomioiminen.

Sydänpotilaan hoitoa vahvistettu erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin yhteistyöllä

Hämeenmaan Sydänpiiri ry:n toimisto sijaitsee uudessa Sydänsairaalassa. Toimintamalli, missä kolmas sektori toimii samoissa tiloissa erikoissairaanhoidon kanssa, on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tavoitteena on tarjota kaikki sydänhoitoon liittyvät palvelut Sydänsairaalan tarjoamasta hoidosta sydänpotilaan arjessa selviytymiseen helposti samasta paikasta.

Vastuuhenkilöt

Toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri Pasi Lehto
Lääketieteellinen johtaja, ylilääkäri Vesa Virtanen
Sairaalajohtaja, ylilääkäri Markku Eskola
Kardiologian toimintojohtaja, ylilääkäri Erkki Ilveskoski
Anestesia- ja tehohoitopalvelujen palvelujohtaja, ylilääkäri Timo Porkkala
Sydän- ja rintaelinkirurgian toimintojohtaja, ylilääkäri Mika Kohonen