Tays Sydänsairaala

Tays Sydänsairaala on sydämen hoitoon erikoistunut täyden palvelun sairaala, jonka toiminnan ja kehityksen ytimessä on potilas ja lähtökohtana potilaan mielenrauha.

Tays Sydänsairaala on Tampereen yliopistollisen sairaalan omistama osakeyhtiö. Sydänhoitoon keskittyvässä sairaalassa hoidetaan julkisen ja yksityisen sektorin potilaita, jotka tarvitsevat kardiologista tai sydän- ja rintaelinkirurgista hoitoa.

Sydänsairaalan palvelut koostuvat sydänsairauksien tutkimisesta, hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta sekä hoidon seurannasta. Lisäksi tarjoamme monipuolisia tutkimus- ja koulutuspalveluja terveydenhuollon ammattilaisille.

Sydänsairaala vastaa Pirkanmaan alueen sydänpotilaiden erikoissairaanhoidosta ja tuottaa palveluita myös muille kunnille, sairaanhoitopiireille ja terveydenhuoltoalan toimijoille. Sydänsairaalaan voi hakeutua joko julkisen sektorin erikoissairaanhoidon valinnanvapauspotilaana tai yksityispotilaana kaikkialta Suomesta. Sydänsairaalalla on toimipisteet Tampereella, Valkeakoskella ja Helsingissä.

Moniammatillinen sydäntiimi potilaan parhaaksi

Sydänsairaalan toiminta on rakennettu potilaan hoitopolun ympärille, minkä ansiosta potilas pysyy koko hoitojaksonsa ajan yhdessä ja samassa yksikössä. Toimintamallimme mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn ja hoidon kulun.

Sydänsairaala työllistää lähes 400 sydänsairauksien hoitoon erikoistunutta ammattilaista, joista noin 60 on lääkäreitä. Sydäntiimi koostuu sydämen hoitoon erikoistuneista lääkäreistä, hoitajista ja muista sydänpotilaan hoitoon erikoistuneista ammattilaisista. Monialaisella osaamisella potilaalle taataan sujuva, luotettava ja turvallinen hoitokokemus.

Vastuuhenkilöt

Toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri Kari Niemelä
Kardiologian palvelujohtaja, ylilääkäri Vesa Virtanen
Sydän- ja rintaelinkirurgian palvelujohtaja, ylilääkäri Timo Porkkala