Tays Valkeakosken pääsisäänkäynti

Tays Valkeakoski

Hoidamme Tays Valkeakosken sairaalassa useiden eri erikoisalojen potilaita yhteistyössä Tays Keskussairaalan kanssa. Tarjoamme polikliinistä hoitoa ja vuodeosastohoitoa sekä teemme päiväkirurgisia ja lyhytjälkihoitoisia leikkauksia. Vastaamme myös Pirkanmaan eteläisten kuntien erikoissairaanhoidon päivystyksestä sekä perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksistä.

Tutkimme ja hoidamme

Hoito Tays Valkeakoskella

Tays Valkeakosken uudenaikaisissa ja toimivissa tiloissa on erikoisalojen vastaanottoja: urologia, vatsaelinsairaudet, naistentaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, unipoliklinikka, sisätaudit, endokrinologia, reumasairaudet, hematologia sekä maanantaista lauantaihin toimiva dialyysiyksikkö.

Teemme Tays Valkeakoskella Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työnjaon mukaisesti korva-, nenä- ja kurkkutautien, suu- ja hammaskirurgian, lastenkirurgian sekä gastrokirurgian päiväkirurgisia toimenpiteitä ja leikkauksia.

Sisätautikirurgisella vuodeosastoilla hoidamme erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa tarvitsevia potilaita. Päivystyksen yhteydessä toimii tehostetun valvonnan osasto.

Potilaiden tutkimuksiin ja hoitoon liittyen Tays Valkeakoskella on saatavissa kattavat laboratorio- ja röntgenpalvelut.

Sairaala toimii opetussairaalana tiiviissä yhteistyössä Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön ja Tampereen ja Hämeen ammattikorkeakoulujen kanssa.

Keräämme jatkuvasti palautetta potilailta heidän kokemuksistaan saamastaan hoidosta, ohjauksesta ja kohtelusta. Palautteen mukaan 99 prosenttia potilaista on kokenut saamansa hoidon erittäin hyväksi tai hyväksi. Vastaavasti 98 prosenttia suosittelisi Tays Valkeakoskea läheisilleen, jos läheinen olisi hoidon tarpeessa.

Vastuuhenkilöt

Palvelualuejohtaja Oivanen Petri
Ylihoitaja Tanskanen Anu