Fysioterapia

Potilaat tulevat fysioterapeutin vastaanotolle lääkärin lähetteellä leikkauksen tai poliklinikkakäynnin jälkeen. Yleisempiä potilasryhmiä ovat sydänpotilaat, neurologiset potilaat sekä tuki- ja liikuntaelinpotilaat.

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn arviointiin ja hoidon suunnitteluun. Menetelminä käytetään terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalista terapiaa sekä fysikaalisia hoitoja. Lisäksi tarjolla on apuvälinepalvelua.

Fysioterapeutti toimii moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Kuntoutuksessa pyritään potilaiden liikunta- ja toimintakyvyn palauttamiseen ja ylläpitämiseen mm. perusliikkumisen ja lihasvoimaharjoittelun sekä ohjauksen avulla.

Ohjaamme potilaan kuntoutusprosessia ja autamme asiakkaitamme suuntaamaan voimavaransa yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vastuuhenkilöt

Taina Salvola, puhelin 03 311 67214