Fysioterapia

Fysioterapiaa toteutetaan poliklinikalla ja sisätautien vuodeosastolla. Poliklinikalla yleisin potilasryhmä on tuki- ja liikuntaelinpotilaat. Potilaat tulevat fysioterapian vastaanotolle Taysin lääkärin lähetteellä poliklinikkakäynnin tai leikkauksen jälkeen. Vuodeosastolla yleisimpiä potilasryhmiä on sisätauti- ja sydänpotilaat.

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn arvioon ja hoidon suunnitteluun. Menetelminä käytetään terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalista terapiaa sekä fysikaalisia hoitoja.

Fysioterapeutti toimii moniammatillisessa yhteistyössä potilaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Kuntoutuksessa pyritään potilaan liikunta- ja toimintakyvyn palauttamiseen ja ylläpitämiseen mm. perusliikkumisen ja lihasvoimaharjoittelun sekä ohjauksen avulla.

Ohjaamme potilaan kuntoutusprosessia ja autamme potilasta suuntaamaan voimavaransa yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tiedustelut

Puhelin 03 311 67214