Leikkaus- ja anestesiaosasto

Tays Valkeakosken leikkaus- ja anestesiayksikössä teemme korva-, nenä- ja kurkkutautien, naistentautien, ortopedian, plastiikkakirurgian, suu- ja leukakirurgian sekä yleiskirurgian toimenpiteitä. Potilaamme ovat sekä lapsia että aikuisia.

Teemme päiväkirurgisia tai lyhytjälkihoitoisia toimenpiteitä. Vuosittain leikkauksia on noin 3000.

Potilaat tulevat meille leikkaukseen suunnitellusti kotoa. Päiväkirurgisena hoidettava potilas kotiutuu yleensä samana päivänä. Lyhytjälkihoitoiset potilaat siirtyvät heräämöhoidon jälkeen vuodeosastolle, josta he kotiutuvat 1 – 3 vuorokauden kuluessa.

Tilat ja henkilökunta

Yksikköömme kuuluu viisi leikkaussalia, induktiosali, aikuisten ja lasten heräämö sekä päiväkirurginen yksikkö. Leikkaus- ja anestesiaosastolla potilaita hoitavat yhteistyössä anestesialääkärit, kirurgit ja sairaanhoitajat.

Leikkausosastolla ei voi vierailla, mutta lapsipotilaan saattajaksi pääsee yksi aikuinen. Aikuinen voi olla mukana saattamassa lasta leikkaussaliin ja ennen toimenpidettä sekä toimenpiteen jälkeen olla lapsen kanssa lasten heräämössä.

Katso opasvideo lapsipotilaille ja heidän vanhemmilleen:

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Aki Lumme
Osastonhoitaja Jaana Norrbacka