Julkaistu 29.9.2016

Valkeakosken sairaalan leikkausosastolle uusi sisäänkäynti

Kulkeminen Valkeakosken sairaalan leikkaussaleihin selkiytyy entisestään, kun uusi sisäänkäynti otetaan käyttöön 3.10.2016.

Verkko VALS sisäänkäynti

Kuluneen kesän aikana tiloihin kuljettiin väliaikaista reittiä. Uusi sisäänkäynti liittyy leikkausosastolla käynnissä olevaan hankkeeseen, jossa entisiin välinehuollon tiloihin rakennetaan lasten heräämö ja induktiosali. Samassa yhteydessä remontoidaan osaston varasto- ja sosiaalitilat. Remontti valmistuu kokonaisuudessaan joulukuussa 2016.

Lähtökohtana asiakas

Valkeakosken sairaalan palvelujen painottuminen päiväkirurgisiin toimenpiteisiin lisää potilasmäärää ja heräämön toimintaa. Korvatoimenpiteiden siirtäminen Valkeakosken sairaalaan lisää erityisesti lapsipotilaiden määrää. Eri-ikäisillä asiakasryhmillä on erilaisia tarpeita myös tilojen suhteen.

Kun sairaalan operatiiviseen toimintaan tehdään muutoksia, usein myös tiloja on tarpeen saneerata. Muutoksia hallitsevat asiakaslähtöiset näkökulmat. Valkeakoskella on osattu ennakoida oivallisesti ja noudatettu pitkän aikavälin suunnittelua.

Sairaalan uudistumista ja asiakaspalvelun kehittämistä mahdollistetaan huolellisella tilasuunnittelulla ja toteutuksella. Valkeakosken sairaalan toimintoja tukevassa tilojen kehittämisessä on edetty vuonna 2005 laaditun hankesuunnitelman mukaisesti.