Sydänvalvonta

Tays Valkeakosken sydänvalvonta toimii ensiavun yhteydessä vuorokauden ympäri. Sydänvalvonnassa hoidetaan sellaisia tehostettua valvontaa ja hoitoa vaativia potilaita, jotka eivät tarvitse Tays Keskussairaalan tasoista hoitoa. Teemme tiivistä yhteistyötä Sydänsairaalan kanssa.

Valtaosa potilaista tulee sydänvalvontaan päivystyksellisesti ensiavun kautta. Osa potilaista tulee Tays Keskussairaalasta, osastoilta tai suunnitellusti erilaisiin lääkeinfuusioihin.

Sydänvalvonnasta potilas siirtyy jatkohoitoon Tays Keskussairaalaan, Tays Valkeakosken tai terveyskeskuksen vuodeosastolle tai kotiin.

Hoito sydänvalvonnassa

Sydänvalvonnassa hoidettavia sairauksia ja tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Sepelvaltimotauti, tarkkailu ja hoito
 • Akuutti sydämen vajaatoiminta, keuhkopöhö
 • Rytmihäiriöt, läppäviat, kardiomyopatia
 • Varjoainekuvaukseen menevän potilaan valmistelu
 • Akuutti hengitysvajaus, jonka hoitamiseen tarvitaan CPAP- tai BiPAP-hoitoa, esimerkiksi akuutin keuhkoinfektion tai COPD:n pahenemisvaiheen takia hengitystukea tarvitsevat potilaat
 • Intoksikaatio, jos hoito vaatii sydämen rytmin, tajunnantason tai hengityksen seurantaa
 • Diabeettinen ketoasidoosi
 • Elektrolyyttihäiriöt
 • Hemodynaamisesti merkittävä keuhkoembolia
 • Hypertensiivinen kriisi
 • Huono yleistila, kun potilas joko on vaikeahoitoinen tai tarvitsee jatkuvaa vitaalitoimintojen seurantaa

Potilaan tilaa valvotaan monitorin avulla. Hoito keskittyy elintoimintojen tukemiseen ja tarkkailuun sekä akuutin tilanteen rauhoittamiseen.

Sydänvalvonnassa potilaat saavat perushoidon, tarkkailun, ohjauksen ja tuen lisäksi erikoisosaamista vaativia neste- ja lääkehoitoja.

Tilat ja henkilökunta

Potilaspaikkoja on kolme sekä yksi paikka, jota voidaan tarvittaessa käyttää eristyshuoneena.

Potilashoidosta vastaa erikoislääkäri yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Valvontahuoneessa on aina hoitaja paikalla.

Vierailut

Vierailujen kesto harkitaan yksilöllisesti potilaan jaksamisen ja sydänvalvonnan muiden potilaiden voinnin ja tutkimusten mukaan.

Vastuuhenkilöt

Vastuulääkäri Virpi Nieminen
Osastonhoitaja Timo Mäkinen