Valvontaosasto

Tays Valkeakosken valvonta toimii ensiavun yhteydessä vuorokauden ympäri. Valvontaosastolla hoidetaan sellaisia tehostettua valvontaa ja hoitoa vaativia potilaita, jotka eivät tarvitse Tays Keskussairaalan tasoista hoitoa. Teemme tiivistä yhteistyötä Sydänsairaalan kanssa.

Valtaosa potilaista tulee valvontaan päivystyksellisesti ensiavun kautta. Osa potilaista tulee Tays Keskussairaalasta, osastoilta tai suunnitellusti erilaisiin lääkeinfuusioihin.

Valvonnasta potilas siirtyy jatkohoitoon Tays Keskussairaalaan, Tays Valkeakosken tai terveyskeskuksen vuodeosastolle tai kotiin.

Hoito valvonnassa

Sydänvalvonnassa hoidettavia sairauksia ja tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Sepelvaltimotauti
 • Akuutti sydämen vajaatoiminta, keuhkopöhö
 • Rytmihäiriöt, läppäviat, kardiomyopatia
 • Osastopotilaiden rytminsiirrot
 • Varjoainekuvaukseen menevän potilaan valmistelu
 • Akuutti hengitysvajaus, jonka hoitamiseen tarvitaan CPAP- tai BiPAP-hoitoa, esimerkiksi akuutin keuhkoinfektion tai COPD:n pahenemisvaiheen takia hengitystukea tarvitsevat potilaat
 • Intoksikaatio, jos hoito vaatii sydämen rytmin, tajunnantason tai hengityksen seurantaa
 • Diabeettinen ketoasidoosi
 • Elektrolyyttihäiriöt
 • Hemodynaamisesti merkittävä keuhkoembolia
 • Hypertensiivinen kriisi
 • Muu terveydentila, joka vaatii jatkuvaa valvontaa

Potilaan tilaa valvotaan monitorin avulla. Hoito keskittyy elintoimintojen tukemiseen ja tarkkailuun sekä akuutin tilanteen rauhoittamiseen.

Valvonnassa potilaat saavat perushoidon, tarkkailun, ohjauksen ja tuen lisäksi erikoisosaamista vaativia neste- ja lääkehoitoja.

Tilat ja henkilökunta

Potilaspaikkoja on neljä sekä yksi paikka, jota voidaan tarvittaessa käyttää eristyshuoneena. Miehiä ja naisia hoidetaan samassa huoneessa.

Potilashoidosta vastaa erikoislääkäri yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Valvonnassa on aina hoitaja paikalla.

Vierailut

Virallista vierailuaikaa ei ole. Toivomme kuitenkin vierailujen tapahtuvan iltapäivän ja illan aikana, koska hoidot ja tutkimukset painottuvat aamu- ja keskipäivään. 

Vierailujen kesto harkitaan yksilöllisesti potilaan jaksamisen ja valvonnan muiden potilaiden voinnin ja tutkimusten mukaan.

Vastuuhenkilöt

Vastuulääkäri Virpi Nieminen
Osastonhoitaja Timo Mäkinen