Julkaistu 22.3.2016

Tuberkuloosin vastustamistyö on yhteinen asia

Kansanvälistä tuberkuloosipäivää vietetään 24.3.2016. Vuonna 2014 tuberkuloosiin sairastui maailmassa WHO:n arvion mukaan noin 9,6 miljoonaa ja kuoli lähes 1,5 miljoonaa ihmistä. Tuberkuloosia on eniten ylikansoitetuissa, köyhissä maissa. Intia, Afrikka, Kiina ja Kaakkois-Aasian maat vastaavat valtaosasta maailman tuberkuloositapauksista.  

Suomessa tuberkuloosia on nykyään vähän: alle 300 tapausta vuosittain. Silti tuberkuloosin vastustamistyö ei ole menettänyt merkitystään. Tuberkuloosiepidemiologia on maahanmuuton ja iäkkään kantaväestön luonnollisen poistuman vuoksi muuttumassa. Tuberkuloosiin sairastuneiden keski-ikä on laskenut 52 vuoteen, ja maahanmuuttajien osuus tuberkuloositapauksista on noussut 6 prosentista (1995) lähes puoleen. Maahanmuuttajien tuberkuloositapauksista yli 90 prosenttia todetaan korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista saapuvilla.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä todettiin vuonna 2015 vain 16 tuberkuloositapausta. Kymmenestä keuhkotuberkuloositapauksesta viisi oli tartuttavia. Maahanmuuttajia oli tapauksista kaksi (13 prosenttia). Vuonna 2014 tapauksia oli 34, joista puolet ulkomaalaistaustaisilla.

Vuoden 2015 aikana selvitettiin viittä joukkoaltistumistilannetta, joista yksi tapahtui TAMKissa. Toistaiseksi näistä altistumistilanteista ei ole havaittu yhtään uutta tuberkuloositapausta.

PSHP:ssa aloitettiin syksyllä 2015 tuberkuloosiseulontatoimet keuhkotuberkuloosin varhaiseksi toteamiseksi STM:n vuonna 2014 antaman suosituksen mukaan. Kohderyhmä on suuren tuberkuloositaakan maista tulevat maahanmuuttajat, joille järjestetään mahdollisuus vapaaehtoiseen seulontakeuhkokuvaukseen. Olennainen osa seulontaa on tuberkuloosi-informaation antaminen. Se tapahtuu usealle kielelle käännetyn Tuberkuloosista voi ja pitää puhua -tietopaketin avulla. Kohderyhmään kuuluva pyritään tavoittamaan kaikissa kohtaamispinnoissa ja toiminnassa käytetään hyväksi muitakin ammattiryhmiä kuin terveydenhuollon ammattilaisia (kuten TE-toimistojen työntekijöitä, poliisia, opettajia, mamu-neuvontaa). Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon rekrytointitahoja on muistutettu tartuntatautilain mukaisten tuberkuloositarkastusten järjestämisestä ennen työn tai harjoittelun alkua terveydenhuollon toimintayksiköissä, alle kouluikäisten lasten tai vanhusten hoitotehtävissä.

Tuberkuloosiin liittyvää stigmaa ja kulttuurisia vääriä käsityksiä voidaan hälventää vain luotettavaa tietoa jakamalla. Idea tällaisen sivuston perustamiseen saatiin Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, maahanmuuttajanuorilta. Tuberkuloosi.fi-sivusto on toiminut nyt kaksi vuotta ja hiljattain saatiin sivustolle myös englannin, venäjän ja somalinkieliset käännökset. Käy tutustumassa!