Julkaistu 15.6.2022
Kliinisen informatiikan tiimi auttaa tutkijaa data-asioissa. Vas. Toni Mikkola, Sampo Kukkurainen, Nita Mettinen, Tiina Luukkaala, Mika Helminen ja Leena Hakkarainen. Lisäksi tiimissä työskentelee Marianna Niemi.

Tutkimuksen vartijat: kliinisen informatiikan tiimi turvaa tutkijan selustan

Tays Tutkimuspalvelujen kliinisen informatiikan tiimin suunnittelijat ja biostatistikot auttavat tutkijaa huolehtimaan, että tutkimusaineisto ja sen analyysi on tieteellisesti pätevää, lainmukaista ja laadukasta.

Kun tutkijalla on käsissään tietolupa ja hän tarvitsee dataan liittyviä palveluja tai konsultaatiota, on oikea hetki ottaa yhteyttä Tays Tutkimuspalveluiden kliinisen informatiikan tiimiin. Tiimi tarjoaa tutkijalle palveluja tiedonlouhinnasta datan hallintaan, analyysiin ja visualisointiin. 

Tiedonlouhinnan ja potilasdatan asiantuntijoita ovat suunnittelijat Nita Mettinen, Sampo Kukkurainen ja Toni Mikkola sekä FinnGen-datan parissa työskentelevä Marianna Niemi.

− Meidät sekoitetaan usein tietopalveluun. Roolimme on kuitenkin erilainen. Meidän tehtävämme on miettiä analyyttisemmin, millä tavalla tarkoituksenmukainen data löytyy tietoaltaasta tiettyä tukimusta varten, kuvaa Nita.

Suunnittelijanelikko louhii, yhdistelee, analysoi ja visualisoi dataa eri menetelmin ja saa työlleen motivaatiota lopputuloksesta: uusista hoidoista ja lääkkeistä, jotka tulevaisuudessa auttavat potilaita. Vaativa laji on varsinkin tekstinlouhinta vapaasta tekstistä, kuten lääkäreiden sanelemista potilaskertomuksista. 

− Vaikkapa tupakoiminen tai tupakoimattomuus, se voidaan tekstissä ilmaista kymmenillä eri sanoilla riippuen siitä, miten lääkäri on asiaa tekstiin veistellyt, mainitsee Toni. 

Tupakointistatuksen määrittelemiseen voidaan käyttää esimerkiksi tekoäly- tai syväoppimispohjaisia ennustemalleja. Samankaltaisia kielimalleja voidaan soveltaa myös muihin tutkimuskohteisiin potilasteksteissä.

Biostatistikko on ongelmanratkaisija

Kliinisen informatiikan biostatistikot Tiina Luukkaala ja Mika Helminen auttavat tutkijaa tutkimuksen suunnittelussa ja tutkimusasetelman valinnassa, aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa sekä tulosten tulkinnassa, esittämisessä ja raportoinnissa. Heidän keskeisin tehtävänsä on arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja tarvittavia tilastollisia menetelmiä tutkimuksen eri vaiheissa tutkimuskysymyksen asettamisesta julkaisun kirjoittamiseen asti.  

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeä asia on riittävä otoskoko. Kaksikko toivookin tutkijoilta yhteydenottoa mielellään ennemmin kuin myöhemmin. 

− Useimmiten meihin otetaan yhteyttä siinä vaiheessa, kun tutkija tarvitsee apua aineiston analysoinnissa. Toki näin saa edelleenkin tehdä, mutta mielellään olemme auttamassa jo aikaisemmin, jotta tutkimuksen kliininen ero osoittautuu myös tilastollisesti merkitseväksi, Tiina toivoo. 

Tiinalla on takanaan yli 20 vuoden kokemus biostatistikkona ja Mikalla yli 10 vuotta. 

− Olemme tutkimuksen vartijoita ja ongelmanratkaisijoita. Monesti temppu ja toinenkin täytyy tehdä, että kaikki vaiheet saadaan tehtyä tieteellisesti pätevästi, Mika sanoo. 

Ymmärrystä tietomassoista ja lainsäädännöstä

Yleensä kliinisen informatiikan tiimi työskentelee laajojen terveystietoja sisältävien aineistomassojen parissa. Pienimmillään työ voi kuitenkin olla yksittäistä potilasta varten etsittävää tietoa, jota lääkäri tarvitsee.

Edellisten kolmen vuoden aikana tiimi on tehnyt kokonaisvaltaista työtä muun muassa Taysin Oikealle potilaalle oikea hoito oikeaan aikaan eli OOO-tutkimusohjelman hankkeiden parissa.

− Näissä hankkeissa olemme saaneet olla yhdessä tutkimusryhmien kanssa pohtimassa tutkimuskysymyksiin parhaiten vastaavia aineistoja, mikä on ollut niin meidän kuin toivottavasti tutkijoidenkin kannalta toimivaa ja antoisaa, sanoo tiiminvetäjänä toimiva datapäällikkö Leena Hakkarainen.

Työ tässä tiimissä vaatii paitsi mittavien datamassojen hahmottamista ja jäsentelykykyä, myös lainsäädännöllisten asioiden ymmärrystä. Jos kyseessä on biopankkitutkimus, sovelletaan biopankkilakia ja jos tehdään rekisteritutkimusta, on toimittava potilastiedon toisiokäyttöä säätelevän toisiolain vaatimusten mukaisesti. 

Päänvaivaa tutkijoille on viime aikoina aiheuttanut toukokuussa voimaan astunut toisiolain muutos, jonka myötä rekisteritutkimuksen aineistoja saa käsitellä vain tietoturvallisessa ympäristössä.

Tähän tarkoitukseen Taysissa on keväällä otettu käyttöön uudet järjestelmät: tietotuvallinen käyttöympäristö Hööki ja yksittäisen tutkimuksen oma työtila Hiekkalaatikko.

− Tietoturva on aina tärkeä asia ja meidän tiimimme töissä aivan erityisesti. Meidän on huolehdittava, että missään tilanteessa ei edes äiti voi tunnistaa lastaan aineistosta. Uusissa työtiloissa on tutkijan kannalta ainakin se hyvä puoli, että ne vähentävät epävarmuutta. Kun tutkija on käsitellyt aineistonsa näissä järjestelmissä, hän on tehnyt tietoturvan hyväksi parhaansa.
 
Kliinisen informatiikan tiimi

Suunnittelijat:
Nita Mettinen
Sampo Kukkurainen
Toni Mikkola
Marianna Niemi

Biostatistikot:
Tiina Luukkaala
Mika Helminen

Datapäällikkö:
Leena Hakkarainen

Tays Tutkimuspalvelujen ammattilaiset esittäytyvät juttusarjassa tiimi kerrallaan.

Teksti ja kuva: Anne Kohtala