Julkaistu 13.4.2022

”Tutkimusinfra on jatkuvassa turbulenssissa”

Huhtikuun alussa vakinaistettu Tays Tutkimuspalvelujen vastuualuejohtaja Katja Luojus arvostaa ratkaisukeskeistä palvelua ilman ylimääräistä byrokratiaa.

Katja Luojus toivoo tutkijoilta yhteydenottoja etupainotteisesti ja matalalla kynnyksellä.

Tays Tutkimuspalvelujen noin 35 ammattilaisen tiimi tekee töitä sen eteen, että tutkimustyö erilaisten säädösten, reunaehtojen ja toimintaohjeiden aallokossa ei olisi kaaosta.

– Olemme puntari, joka hakee tasapainoa innovatiivisten ideoiden ja lainsäädännöllisten reunaehtojen välillä niin, että tutkija saisi mahdollisuuden toteuttaa tavoittelemansa. Autamme tutkijaa pysymään oikealla väylällä ilman, että velvoitteista tulee ylimääräistä painolastia, kuvaa Tays Tutkimuspalvelujen vastuualuejohtaja, TtT Katja Luojus.

Luojus aloitti yksikön määräaikaisena vastuualuejohtajana kesällä 2021 ja hänet vakinaistettiin virkaan huhtikuun alussa 2022. Yhdeksän kuukauden ”odotusaikana” hän on nähnyt palvelun vahvuudet ja kehittämiskohteet.

– Tutkimusinfra on jatkuvassa turbulenssissa, koko tutkimuspalvelujen toimintakenttä muuttuu vauhdilla ja säädökset tiukentuvat koko ajan. Meidän täytyy ammattilaisina pysyä kärkikahinoissa mukana.

Lisää selkeyttä ja palvelualttiutta

Sisäisesti vastuualuejohtaja haluaa kiinnittää huomiota erityisesti palvelun kehittämiseen ja yhteistyöhön. Hän ei pidä ajatuksesta, että tutkimuspalveluja pidettäisiin jäykkänä tai byrokraattisena toimijana.

– Haluan viedä meitä entistä palvelevampaan suuntaan. Olemme siinä toki jo ihan hyviä, mutta paljon on mahdollisuuksia myös terävoittää ja selkeyttää. Olla entistä saavutettavampi ja helpommin lähestyttävä.

Luojuksella on takanaan monipuolinen historia Taysissa. Hän aloitti sairaanhoitajana korva-suusairauksien ja neurokirurgian osastolla vuonna 1994. Edelliset 20 vuotta ovat vierähtäneet erilaisissa koulutus- ja johtotehtävissä, viimeksi liki kahdeksan vuotta osaamisen kehittämisyksikön esimiehenä ja koulutuspäällikkönä.

Jo 2000-luvun alussa yhtyivät hänen tiensä myös tutkimuspalvelujen kaukaisen edeltäjän tutkimusyksikön kanssa, jossa hän toimi opetusylihoitajana. Nyt vastuualuejohtajan on helppo kiteyttää paluun tunnelmat kahteen sanaan.

– Olen innostunut. Tutkimuspalveluille on toivottu selkeää suunnannäyttäjää ja sehän sopii kaltaiselleni ihmiselle, joka saa energiansa arjen haasteiden ratkomisesta. Toivon, että myös tutkijat, jotka palveluitamme käyttävät, ottavat matalalla kynnyksellä yhteyttä. Mieluummin etupainotteisesti kuin niin, että asia meni jo.

Teksti: Anne Kohtala