Julkaistu 4.9.2020

Koulutus syksyllä 2020: Tutkimusdatan keruu REDCap-järjestelmällä

REDCap (Research Electronic Data Capture) on monipuolinen työkalu erityisesti lääketieteellisen tutkimusdatan keräämiseen ja hallintaan. Järjestelmällä voi kerätä tutkimusdataa web-lomakkeilla, jotka ovat muokattavissa tutkimukseesi sopiviksi. REDCapilla voi myös luoda lomakkeita kyselytutkimuksen teettämiseen suoraan tutkittavilla.

Koulutus järjestetään etäkoulutuksena (Zoom) kahdessa osiossa, jotka kummatkin tallennetaan:

  •  Osio 1: ti 22.9. klo 13-16 (3h) 
  •  Osio 2: pe 9.10. klo 13-16 (2-3h)

Sisältö:

  • REDCap-järjestelmän yleisesittely
  • Potilastutkimusdatan tiedonkeruupohjan rakentaminen REDCapilla
  • Kyselytutkimuksen rakentaminen REDCapilla
  • Käyttäjäoikeuksien jakaminen, datan siirto muihin järjestelmiin, satunnaistamistyökalu ja testaaminen
  • Kysely- ja potilastutkimuksen yhdistäminen
  • Hyvän datarakenteen suunnittelu, periaatteet ja testaus

Koulutus järjestetään yhteistyönä PSHP:n ja Tampereen yliopiston kesken. Kouluttajana toimii biostatistikko Eliisa Löyttyniemi Turun yliopistosta. Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä (PSHP + Tampereen yliopisto).

Ilmoittaudu viimeistään to 17.9. https://bit.ly/2Ey2QdP

Koulutus on ilmainen ja suunnattu PSHP:n ja Tampereen yliopiston tutkijoille, tutkimushoitajille, henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Lisätietoja: Minna Veneranta, 050 3051182,  minna.veneranta@pshp.fi