Julkaistu 27.8.2019

Muutos eettiselle toimikunnalla toimitettavissa materiaaleissa

Jatkossa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on käytössä vain yksi tietosuojaseloste, jossa henkilötietojen käsittelyperuste on yleinen etu. Tämä pätee silloinkin, kun muutoin tutkimuksen suorittamiselle vaaditaan potilaan suostumus.

Verkkosivujen ja intranetin ohjeistus on päivitetty tämän käytännön mukaiseksi.

Eettiselle toimikunnalle toimitettavat lomakkeet