Julkaistu 7.10.2021

Tampereen yliopistossa haettavina Taysin lahjoitukseen perustuvat kliinisen tutkimusjohtajan ja yliopistotutkijan tehtävät

Tampereen yliopisto julistaa haettavaksi Taysin (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) lahjoituksen turvin

  • 0-2 osa-aikaista (50%) kliinistä tutkimusjohtajan tehtävää ja
  • 0-2 osa-aikaista (50%) kliinistä yliopistotutkijan tehtävää.

Tehtävät täytetään 2-4 vuoden määräajaksi. Haku on tarkoitettu vain niille, joilla on voimassa oleva tai viimeistään 1.12.2021 alkava työsuhde PSHP:hen, sen liikelaitokseen tai tytäryhtiöihin.

Hakuaika molempiin tehtäviin päättyy tiistaina 30.11.2021 klo 23.59. Hakemus jätetään yliopiston sähköisellä hakulomakkeella.

Kliininen tutkimusjohtaja, 2 tehtävää

Tutkimusjohtaja harjoittaa ja ohjaa tieteellistä tutkimustyötä, seuraa tieteen kehitystä, osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja antaa alaan perustuvaa opetusta. Tutkimusjohtaja (50 %) vastaa osaltaan alansa (lääketiede, hoitotiede tai terveystiede) tutkimuksesta. Tutkimusjohtajan odotetaan jatkavan ja kehittävän omaa tutkimustoimintaansa sekä osallistuvan aktiivisesti kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston rakentamiseen tukemaan alan kehitystyötä. Työsuhteen alkaessa tutkimusjohtajalla tulee olla rinnakkaistoimi PSHP:ssa.

Tehtävään valittavalta edellytetään vastaavia ansioita kuin professorin tehtävään: soveltuvaa tohtorin tutkintoa, dosentin arvon tasoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä toiminnasta.

Lisätietoja tehtävästä antaa valmisteluryhmän puheenjohtaja, dekaani Tapio Visakorpi, p. 050 318 5829, tapio.visakorpi@tuni.fi

Lisätietoja tehtävän täyttöprosessista antaa HR Partner Emmi Mustaniemi p. 029 452 5042, emmi.e.mustaniemi@tuni.fi

Tarkemmat tiedot hakuilmoituksessa

Kliininen yliopistotutkija, 2 tehtävää

Tarkoituksena on mahdollistaa kliinisen työn ja kliinisen tutkimuksen yhteensovittaminen. Työsuhteen aikana tavoitteena on tehdä kliinistä tai translationaalista tutkimusta tavoitehakuisesti ja edistää yliopistosairaalan lääketieteen, hoitotieteen ja terveystieteen osaamista sekä johtaa omaa tutkimusryhmää. Työsuhteen alkaessa yliopistotutkijalla tulee olla rinnakkaistoimi PSHP:ssa.

Tehtävään valittavalta edellytämme:

  • lääketieteen tohtorin tutkintoa
  • näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä väitöksen jälkeen
  • kykyä johtaa tutkimusryhmää

Lisätietoja tehtävistä antaa dekaani Tapio Visakorpi, p. 050 318 5829, tapio.visakorpi@tuni.fi.

Tarkemmat tiedot hakuilmoituksessa