Julkaistu 28.5.2021

Taysin tukisäätiön hallitus on myöntänyt tutkimusrahoitusta 30 tutkimukselle yhteensä 315 000 euroa

Taysin tukisäätiön tutkimusrahoitus Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja sen konserniyhtiöissä toteutettavalle terveystieteelliselle tutkimukselle oli haettavana 15.2.–8.3.2021. Rahoitusta haki 45 tutkijaa tai tutkimusryhmän johtajaa, ja rahoitusta haettiin yhteensä 1 134 463 euroa.

Hakemukset arvioi erillinen Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tiedetoimikunnan jäsenistä koottu asiantuntijaryhmä.

Tays tukisäätiön hallitus on kokouksessaan (27.5.2021) päättänyt myöntää tutkimusrahoitusta terveystieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja sen konserniyhtiöissä 30 tutkijalle yhteensä 315 000 euroa.

Myönnöt (€):

Aho Sonja 5 000, Hellevuo Camilla 5 000, Hoppu Sanna 10 000, Immonen Egle 5 000, Jukkola Arja 5 000, Jämsen Esa 11 670, Järvinen Tero 10 000, Kaivorinne Antti 5 000, Kaltiala Riittakerttu 26 666, Kanerva Jenni 5 000, Kekki Maiju 5 000, Kerminen Hanna 5 000, Kimpimäki Teija 5 000, Kuitunen Anne 16 666, Kääriäinen Minna 10 000, Laivuori Hannele 10 000, Lehtimäki Lauri 10 000, Lehtimäki Terho 15 000, Leinonen Sanna 10 000, Mattila Ville 5 000, Mecklin Minna 10 000, Metso Saara 21 666, Mäkelä Katja 5 000, Nieminen Linda 5 000, Nikkola Jussi 10 000, Palmio Johanna 15 000, Peltola Jukka 26 666, Rinta-Kiikka Irina 10 000, Tihtonen Kati 10 000, Uusitalo-Järvinen Hannele 21 666.

Tiedot myönnöistä ja tutkimusrahoituksen käyttöohjeista on lähetetty rahoitusten saajille sähköpostitse.