Eettinen toimikunta

Tays erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta antaa lausuntoja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja sen erityisvastuualueella tehtävistä ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvista lääketieteellisistä tutkimuksista.

Lääketieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion tai sikiön fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauden syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä, mukaan lukien hoito- ja terveystieteellinen tutkimus, liikuntatieteellinen tutkimus ja ravitsemustieteellinen tutkimus.

Eettisen toimikunnan tehtävät

  • Antaa lausunnon valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) sille siirtämistä lääketutkimuksista
  • Antaa lausunnon toimialaansa kuuluvista muista lääketieteellisistä tutkimuksista
  • Antaa lausunnon näytekokoelmien siirrosta Biopankkiin
  • Antaa lausunnon näytteiden käyttötarkoituksen muutoksesta, jos suostumusta ei saada näytteen luovuttajalta itseltään
  • Seuraa ja ohjaa tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tapahtuvan ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimuksen saa aloittaa vasta eettisen toimikunnan myönteisen lausunnon ja vastuualuejohtajan tai tutkimuspaikan johtajan myöntämän kirjallisen tutkimusluvan jälkeen.

Tarkemmat tiedot eettisen toimikunnan toiminnasta ja ohjeet tutkijoille ovat Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellisen eettisen toimikunnan toimintaohjeessa.

Yhteystiedot

Eettisen toimikunnan sihteeri Minna Lahtinen
Puhelin: 03 311 66910
HUOM! sähköpostiosoite: minna.maa.lahtinen@pshp.fi

Eettisen toimikunnan sihteeri Kirsi Kohonen
Puhelin: 050 329 5667

Postiosoite
Eettinen toimikunta
PL 2000, 33521 Tampere

Käyntiosoite
Tays Tutkimuspalvelut
Arvo Ylpön katu 6
FinnMedi 1, 1. kerros