Julkaistu 2.5.2022

Tiedote- ja suostumusmallit päivitetty

Eettisen toimikunnan tiedote- ja suostumusmallit on päivitetty (versio 29.3.2022). Toimikunta pyytää käyttämään mallipohjistä aina viimeisintä toimikunnan internetsivuilta löytyvää versiota.