Tutkimussuunnitelman suomenkielinen yhteenveto

Tutkimuksen suomenkielisen yhteenvedon tulee olla selkeä, välttäen lyhenteitä ja vierasperäisiä ilmaisuja (ymmärrettävä myös maallikolle). Yhteenvedon sopiva pituus on noin 2-3 sivua, korkeintaan 5 sivua.

Yhteenvedossa tulee lyhyesti selvittää seuraavat seikat:

  • tutkimuksen toimeksiantajan nimi sekä tutkimukseen osallistuvat tutkimuskeskukset ja niiden johtavien tutkijoiden nimet
  • tutkimuksen tarkoitus, päämäärä ja perustelut (tutkimuksen tavoite, ensisijaiset ja toissijaiset päätemuuttujat)
  • tutkimusasetelma ja menetelmät
  • otoskoko, pääasialliset valinta- ja poissulkukriteerit
  • onko mukana erityisryhmiä?
  • tutkittaville tehtävät (erityisesti invasiiviset) toimenpiteet ja niiden ennakoidut riskit, hyödyt ja haitat
  • muut hoitovaihtoehdot
  • henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ja tietosuojajärjestelyt (lähteet, tallennus ja säilytys, siirto ja hävittäminen)
  • tutkimuksen mahdolliset erityiset ominaispiirteet, kuten poikkeava koeasetelma, ensimmäinen tutkimus (faasi I) ihmisillä jne.