Julkaistu 3.2.2021

Ensimmäinen valtakunnallinen tutkimushoitajakoulutus toteutetaan täysin verkossa

Suomen ensimmäinen kansallinen tutkimushoitajakoulutus on kaikkien viiden yliopistosairaalan ja Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten yhdessä toteuttama. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa, ja myös koulutuksen suunnittelu on tehty täysin etänä.

Joustava, sijainnista riippumaton toteutus herätti paljon kiinnostusta, ja koulutukseen oli yli 200 hakijaa. Taysista mukaan haki 26, ja koulutukseen mahtui viisi osallistujaa.

Koulutuksen tavoitteena on opettaa perustietoja tutkimustyöstä käytännönläheisesti, jotta koulutuksen käyneillä olisi riittävät taidot toimia jatkossa tutkimushoitajina kliinisissä tutkimuksissa. Kokonaisuus kestää lukukauden ja sen aikana syvennetään tietoutta kliinisestä tutkimuksesta, lääketutkimuksesta ja tutkimuksellisesta hoitotyöstä.

Tutkimushoitaja työskentelee osana tutkimusryhmää, ja hänen vastuullaan on esimerkiksi yhteydenpito potilaisiin, tutkimusnäytteiden logistiikasta huolehtiminen ja yleinen koordinointi. Tutkimushoitajalta vaaditaan ymmärrystä ja perehtyneisyyttä muun muassa tutkimusprotokollaan ja tutkimuksen aloittamiseen liittyvään lupien hakemiseen.