Julkaistu 7.8.2018

Haku valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan jäseneksi

Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) nykyinen toimikausi päättyy 1.10.2018. TUKIJA:lle haetaan jäseniä uudelle toimikaudelle asettamista varten (2.10.2018 lähtien). TUKIJA:n keskeinen tehtävä on antaa lausuntoja kliinisistä lääketutkimuksista ja toimia asiantuntijaroolissa tutkimuseettisten kysymysten käsittelyssä.

Valituksi tulevat eivät edusta taustaorganisaatiotaan, vaan ovat jäseniä omassa asiantuntijaroolissaan. Näin ollen organisaatioita ei pyydetä esittämään ministeriölle nimettäväksi ehdotettavia henkilöitä, vaan kiinnostuneita pyydetään hakemaan itse jäseneksi.

Hakemus tulee lähettää STM:n kirjaamoon kirjaamo@stm.fi viimeistään 20.8.2018.

Hakuilmoitus kokonaisuudessaan TUKIJA:n verkkosivuilla asiakirjat-välilehdellä.