Julkaistu 13.2.2020

Kehittämisen rakenteita parannettiin Taysissa vuonna 2019

Sairaalamaailmassa kehittäminen on oleellinen osa toimintaa. Tavoitteena on parantaa hoidon laatua ja sairaalan toimintaa monilla eri osa-alueilla, esimerkiksi asiakastyytyväisyyden, turvallisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Taysissa kehittämistyötä tehdään kaikkialla organisaatiossa, ja lisäksi TKI-keskuksen Kehittäminen ja innovaatiot -yksikkö (KI-yksikkö) sekä tukee aktiivisesti kehittämistyötä että vastaa itse osasta kehittämisprojekteja.

– Viime vuonna varsinaisten kehittämishankkeiden toteuttamisen lisäksi luotiin kehittämisen rakenteita Taysin sisälle ja kerättiin kehittämistarpeita toimialueilta, summaa kehityspäällikkö Marco Roth, KI-yksikön esimies.
– Valitsemme tälle vuodelle muutaman isomman kehittämiskohteen, jotka tuottavat konkreettisia ja vaikuttavia muutoksia käytännön toimintaan, esimerkiksi leikkaussalitoimintaan.

Roth kertoo myös, että vuoden 2020 aikana otetaan käyttöön myös jatkuvan kehittämisen malli kaikilla toimialueilla. Viime vuonna suunnitellun mallin tarkoituksena on koostaa kaikenlaiset kehittämisideat työyhteisöistä, käsitellä ne yhdenmukaisesti ja viedä ideoita kokeilun kautta käytäntöön. Sitä kautta uudistetaan ja parannetaan sairaalan toimintaa.

– Kehittämis- ja innovaatioyksikössä olemme päättäneet vuosina 2020-2022 keskittyä palvelukokemuksen, vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden kehittämiseen, Roth linjaa.
– Esimerkiksi HealthHUBin toimintaa uudistetaan niin, että se palvelee nykyistä paremmin sairaalaorganisaation sisältä nousevien kehittämistarpeiden ratkaisemista.

97 projektia

Vuonna 2019 Kehittäminen ja innovaatiot -tiimi toteutti kaikkiaan 97 kehitysprojektia, joista sisäisiä kehitysprojekteja oli 58 ja ulkoisesti rahoitettuja kehitysprojekteja 39. Esimerkkeinä erilaisista kehittämishankkeista ovat aloitettu painehaavojen ehkäisyprojekti, sydämen vajaatoimintapotilaan etähoitopilotti, selvitys jalkateräkirurgian liiketoimintasuunnitelmasta, asiantuntijatyö Taysin laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelman laatimissessa, kehittämistyötä tekevien tukeminen ja Tays Keskussairaalan sähköinen opaskartta.

EI painehaavoille

Vuoden 2019 aloitettiin EI painehaavoille -projekti rakentamalla toimintamalli, jolla ehkäistään painehaavojen syntymistä koko Taysissa. Painehaavoista eli niin sanotuista makuuhaavoista aiheutuu paljon haittaa potilaille ja lisäksi niiden hoitaminen on työlästä ja kallista. Siksi kannattaa keskittyä ennaltaehkäisyyn. EI painehaavoille -mallia viedään käytäntöön tästä vuodesta alkaen muun muassa verkkokoulutusten avulla.

Kehittämisen kompassi

Vuonna 2019 luotiin Kehittämisen kompassi -kokonaisuus, joka on suunnattu kaikille Taysin kehittäjille. Kehittämisen kompassin muodostavat kehittäjien tapaamiset ja oma koulutusohjelma. Uuden toimintatavan tavoitteena on tukea kehittämistyötä koko organisaatiossa ja antaa kehittämistyötä tekeville työntekijöille yhtä parempia valmiuksia omaan työhönsä.

Sähköinen opaskartta

Tays Keskussairaalan alueella valmistui vuonna 2019 sähköinen opaskartta osana City IoT -hanketta. Kartan tekemisessä oli mukana myös Citynomadi Oy. Sähköinen kartta toimii älypuhelimella, tietokoneella ja sairaalan kosketusinfonäytöillä, ja sairaalan alueella liikkuville se on erittäin hyödyllinen, sillä rakennuksia ja yksiköitä on paljon. Kartasta näkee myös muun muassa joukkoliikenteen aikataulut sekä autojen ja polkupyörien pysäköintialueet. Kartan toteuttaminen liittyy sairaalan uudistamisohjelamaan ja uusiin tiloihin, joista vuonna 2019 saatiin käyttöön uusi Lasten ja nuorten sairaala sekä uusi pääsisäänkäynti ja pääaula. KI-yksikkö on myös vastannut koko sairaalakokonaisuuden sisäopasteiden uusimisesta.

33 590 palautetta ja ilmoitusta vaaratapahtumista

KI-yksikössä hallinnoidaan potilaille lähteviä kutsukirjepohjia ja potilasohjeita. Viime vuoden aikana kutsukirjepohjiin ja niissä käytettäviin vakiofraaseihin tehtiin 478 päivitystä. Potilasohjeiden päivityksiä ja kokonaan uusia ohjeita kertyi vuoden aikana kaikkiaan 1228. KI-yksikön vastuulle kuuluvat myös asiakaspalautejärjestelmä Analystican ja potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro. Näiden järjestelmien kautta kulki viime vuonna kaikkiaan 33 590 palautetta ja ilmoitusta.