Julkaistu 12.9.2019

Innovaatioseminaari siivitti Kehys-hankkeen liikkeelle

Tampereen yliopiston johtajuussymposium 11.9.  Kehys-hankkeen aloitustilaisuutena. Aamupäivän aikana pureuduttiin avointen innovaatioiden tekijöihin, innovaatiotoimintaan yliopistosairaalan ympäristössä ja motivaation kasvattamiseen.

Avoimuus vie innovaatiot uudelle tasolle

Cambridgen yliopiston professori, innovaatio- ja teknologiajohtamisen asiantuntija Tim Minshall valottaa Open Innovation -seminaarissa, miksi innovaatioissa tarvitaan avoimuutta.
-Se on ainoa tapa löytää ratkaisuita, koska tulevaisuudessa asiat muuttuvat hyvin nopeasti ja sellaisiin suuntiin, joita emme osaa ennakoida, Minshall sanoi.
-Avoin innovaatioprosessi on avoin kaikissa vaiheissa.
Minshall korosti, että innovaatioiden syntymiseen tarvitaan muutakin kuin inspiroiva ympäristö säkkituoleineen. Innovaatiojohtamisessa on monia taustatekijöitä, joiden pitää olla kunnossa.
-Innovaatioiden toteuttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja kurinalaisuutta, Minshall muistutti.
-Samoin pitää yllä "momentum", eteenpäin vievä voima, vaikka vastassa on negatiivista palautetta ja muita haasteita.
Innovaatioiden toteutuminen vaatii myös jatkuvaa viestintää osapuolten kesken. Keskeistä on, että mukana olevien ihmisten kesken syntyy yhteys ja luottamus.
-Avoimessa innovaatiotoiminnassa jaetaan sekä mahdollisuudet että riskit.
Yhtenä esimerkkinä avoimen innovaation osaamisesta Minshall nosti esille satoja vuosia vanhan instituution: yliopiston.
-Yliopistoon tulee joka vuosi uusia ihmisiä ja sieltä lähtee joka vuosi ihmisiä, Minshall sanoo.
-Siksi yliopiston pitää olla avoin ja joustava.

Terveydenhoito tarvitsee innovaatioita

Taysin innovaatiojohtaja Matti Eskola kertoi omassa puheenvuorossaan, että innovaatioiden etsiminen ja kehittäminen on yliopistollisessa sairaalassa välttämätöntä muun muassa taloudellisista syistä.
-Seuraavan viiden vuoden aikana meillä on arviolta 100 miljoonan euron vaje resursseissa, Eskola totesi.
-Sen takia meidän on täytyy toisaalta löytää aivan uusia tapoja toimia ja toisaalta kehittää perushoitoa ja siihen liittyviä prosesseja. Kehittämiseen tarvitaan kumppaneita, erityisesti siksi, että tulevaisuus on hämärän peitossa. Olemme myös käytännössä huomanneet, kuinka tärkeitä kumppanuudet ovat.
Digitalisaatiolta odotetaan paljon, ja Taysissa on havaittu, että iso osa potilaista hoitaa mielellään asioita verkossa, jos se vain on mahdollista. Potilaat haluavat myös yhä enemmän vaikuttaa omaan hoitoonsa.
-Tays Keskussairaalan yhteydessä sijaitseva terveys- ja hyvinvointialan kohtaamispaikka HealthHUB tarjoaa erilaisille toimijoille paikan, jossa voidaan yhdessä, myös sairaalan työntekijöiden kanssa, kehittää palveluita, Eskola sanoi.
-Meidän pitää antaa lahjakkaille ja innostuneille ihmisille mahdollisuus innovoida.

Motivaatio kasvaa hyvinvoinnista

Siivousalan yrittäjä Saana Tyni Koti puhtaaksi Oy:stä korosti puheenvuorossaan onnellisuuden merkitystä työyhteisössä. Se vie myös yritystoimintaa eteenpäin.
-On tärkeää antaa työntekijöille päätösvaltaa omassa työssään, työnantajan kannattaa määritellä vain välttämättömät raamit, Tyni totesi.
-Kannattaa päättää yhdessä työntekijöiden kanssa, mitä ovat yrityksen keskeiset menestyksen tekijät. Sitten niitä pitää alkaa mitata ja analysoida tuloksia ja viedä ne käytäntöön.
Tynin painotti, että kun jokainen työntekijä kokee, että oma työ tuntuu merkitykselliseltä, myös yrityksellä menee hyvin. Työn merkityksellisyyttä vahvistavat esimerkiksi vaikutusmahdollisuudet ja onnistumisen kokemukset.

Kehys-hankkeessa vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöä Pirkanmaalla ja vaikutetaan myös käytännön hoitotyöhön. Hankkeen osapuolina ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Tampereen korkeakoulusäätiö, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Pikassos Oy ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).