Julkaistu 12.9.2019

Kehitämme yhdessä – TKI:lla vaikuttavuutta soteen -seminaari

Yhteinen ymmärrys on onnistuneen muutoksen edellytys

Kehitämme yhdessä – TKI:lla vaikuttavuutta soteen -seminaarissa alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä kertoi sekä menneestä että tulevasta sote-uudistuksesta. Nerg piti oleellisena terveys- ja sosiaalipalveluiden kokonaisuuden ymmärtämistä, sillä vain se antaa mahdollisuuden johtamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Seminaari pidettiin Tampereen yliopistolla 11. syyskuuta.                 

Yhteinen ymmärrys oleellista muutoksessa

Päivi Nerg kertoi että muutoksen johtamisesta on kertynyt sote-uudistuksen valmistelun aikana paljon havaintoja. Samat opit pätevät muihinkin muutosprosesseihin
-On tärkeää synnyttää yhteinen ymmärrys muutoksen välttämättömyydestä, Nerg sanoi.
-Tähän tarvitaan vuorovaikutusta, joka on ainoa keino rakentaa luottamista tulevaan.
Rohkeutta muutosprosesseissa tarvitaan monessa asiassa, muun muassa nykytilanteen selvittämisessä.
-On uskallettava nähdä se tilanne, joka meillä on, Nerg painotti.
-Sote-palveluiden kehittämisessä pitää nähdä myös se realiteetti, että julkinen sektori tuottaa palveluita yhdessä kumppaneiden kanssa, ja kumppanitkin pitää huomioida muutoksessa.

Uusi hallitus toi sote-valmisteluun uusia tavoitteita. Uudistuksen aikataulu on vielä avoin, mutta ensinnä ratkaistaan Uudenmaan tilanne ja siltä pohjalta edetään miettimään koko kokonaisuutta.

-Edelliseltä kerralta opimme, että ensin täytyy saada lainsäädäntö kuntoon ja vasta sitten rakentaa uusia orgaisaatioita, Nerg totesi.
-Onnistuneet muutoksen keskeiset elementit ovat luottamus, avoimuus ja johtaminen.

Pirkanmaan kuntavetoisen sote-palveluiden kehittämisen Nerg näkee tässä tilanteessa hyvänä ratkaisuna. Hän ennakoi, että aikaisintaan maakunnat voisivat aloittaa toimintansa vuonna 2022.

Kumppanuudet kantavat sote-palveluiden kehittämisessä

Tampereen kaupungilla kuten muissakin kunnissa sote-uudistuksen odottelu on vähentänyt intoa kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita. Monia projekteja on kuitenkin liikkeellä, myös yhdessä muiden Pirkanmaan kuntien kesken.
-Olemme yhdessä luoneet Hyvinvoiva Pirkanmaa -vision, Tampereen kaupungin hyvinvoinnin palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen sanoi.
-Tärkeimmät tavoitteet ovat yhteisöllisyyden vahvistaminen, kumppanuuksien löytäminen sekä ympärivuorokautinen palvelu.

Kuosmanen kertoi, että tiedolla johtaminen on tulossa yhä tärkeämmäksi osaksi sote-palveluiden johtamista. Toiminnasta syntyy paljon tietoa, ja keskeistä on osata poimia niistä ne, joilla on eniten vaikuttavuutta tavoitteiden kannalta. Terveyskeskuksissa seurataan esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä ja jonotustilannetta.

Tampereella on myös etsitty kehittämiseen erilaisia kumppanuusmalleja. Sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjua on rakennettu yhdessä kumppaneiden kanssa sopimuspohjalta. Tesoman hyvinvointikeskus puolestaan toimii hallinnollisesti raskaalla allianssimallilla, joka varmistaa yhdessä tekemistä.

-Palveluiden järjestäminen ei ole joko tai, Kuosmanen sanoi.
-Koitamme yhdistää julkisten ja yksityisten toimijoiden parhaat osaamiset.

Kaupin kampukselle suunniteltu kehityshyvinvointikeskus edustaa myös uutta kumppanuusajattelua. Kaupungin päätökset keskuksen rakentamisesta on tehty, mutta toteutukseen tarvitaan ministeriön poikkeuslupa. Neuvottelut valtion kanssa ovat

Kehys-hanke kokoaa Pirkanmaan sote-innovoinnin

Kehys-projektin johtaja, ylilääkäri Sari Mäkinen Pirkanmaan sairanhoitopiiristä kertoi, että hankkeen taustalla on havainto siitä, että Pirkanmaalla tehdään paljon sote-alan kehitystyötä, mutta toimijat ovat erillään.

-Pirkanmaalla on sote-alan kehittämisessä paljon toimijoita ja tapahtuu paljon, ja Kehyksen tarkoituksena on koota tämä kaikki yhteen, Mäkinen totesi.
-Jokaisella osapuolella pitää olla aito syy olla mukana verkostossa, ja sote-alalla perusteluksi on helppo löytää asiakas, jonka arkeen yhteisellä kehittämisellä halutaan löytää lisäarvoa.

Kehys-hanke on lähtenyt tänä syksynä liikkeelle päihdepalveluketjun ja aikuistyypin diabeteksen hoitoketjun kehittämisestä yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.  Seminaarin työpajassa kerättiin näkemyksiä, millaiset olosuhteet tukevat innovaatioiden syntymistä, miten uudet toimintamallit saadaan käytäntöön sekä miten vahvistetaan asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta omasta terveydestään. Työpajan yhteenveto julkaistaan Kehyksen sivuilla tays.fi/kehys.

Kehys-hankkeessa vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöä Pirkanmaalla ja vaikutetaan myös käytännön hoitotyöhön. Hankkeen osapuolina ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Tampereen korkeakoulusäätiö, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Pikassos Oy ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).