Julkaistu 10.10.2019

Kehys-blogi:
Syntyykö Pirkanmaan sote-alalle ekosysteemi? - Ei synny, se luodaan!

Johtamissymposiumissa 11.9.2019 Kehys-hankkeella oli kaksi seminaaria, joista jälkimmäinen huipentui työpajaan. Työpajan noin 50 osallistujaa ideoivat sote-ekosysteemiä ja sen toimivuuden olennaisia tekijöitä. Yksi keskeinen havainto oli, että kaikki yhteistoiminta tarvitsee sekä yhteisen tavoitteen että sitoutunutta johtajuutta. Johtajuus puolestaan edellyttää sekä mukana olevien toimijoiden ylimmän johdon sitoutumista että kaikkien toimintaan osallistuvien halua toimia verkostossa.

Alla on sovitettu yhteen osallistujien ajatuksia siitä, mitä tarvitaan, että sote-alan toimivat voisivat aiempaa paremmin yhdistää voimansa tukeakseen asiakkaan, siis meidän kaikkien, parempaa terveyttä ja hyvinvointia.

Sote-toimijoiden yhteisenä tavoitteena on tukea aktiivisen asiakkaan yksilöllistä hyvinvointia ja terveyttä. Tähän päästään, mikäli organisaatiot ja niissä toimivat ovat riittävän tuttuja toisilleen ja prosessit toimintatapoineen ovat yleisesti tiedossa ja läpinäkyviä. Toimintatapoja voidaan luoda yhdessä etukäteen tunnistettuja asiakastarpeita varten. Toiminnassa on samalla oltava joustoa, jotta asiakkaan tahto voidaan ottaa huomioon ja hyvät kokemukset saadaan tuottamaan hänelle hyvinvointia.

Ekosysteemissä on voitava sopia yhteistoiminnasta toiminnan kaikilla tasoilla, niin asiakaspalvelun toteuttajien välillä, keskijohdossa kuin johtotasollakin. Oleellista on, että tieto liikkuu oikeilla tasoilla ja että sitä osataan kohdentaa sisällön mukaan eri organisaatioiden välillä asiakasarvoa tuottavasti. Asiakkaiden kanssa toimivien työntekijöiden ja vapaaehtoisten tavoitteena on parempi palvelu, lähijohdossa tähdätään tarkoituksenmukaisiin palveluprosesseihin ja ylimmän johdon tasolla keskeinen tavoite on organisaatioiden tehokas ja kannattava toiminta. Myös asiakkaiden sitoutuminen oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen on tärkeä tavoite. Sitä voidaan tukea esimerkiksi luomalla asiakkaille pelillisiä välineitä oman terveytensä ja terveydentilansa kehittymisen arviointiin tai omaa hyvinvointia edistävien tekojen vaikutusten simulointiin.

Asiakasarvon eli asiakkaan elämässä näkyvien positiivisten vaikutusten syntyminen on se tekijä, joka auttaa ekosysteemin eri osapuolia sovittamaan oman toimintansa osaksi kokonaisuutta. Yhteinen tavoite auttaa myös arvostamaan muiden toimijoiden tuottamaa lisäarvoa. Ekosysteemissäkin toimivat viimekädessä ihmiset. Osaaminen, luottamus ja johtajuus ovat toiminnan mahdollistajat, joita ilman ekosysteemi ei voi toimia.

Kehitetään Pirkanmaalle toimivin ja asiakaslähtöisin sote-ekosysteemi yhdessä! 

Pasi-Heikki Rannisto, tutkimusjohtaja, Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Mervi Huhtelin, johtava asiantuntija, konseptikehitys, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy