Palvelukokemuksen kehittäminen

Haluamme Taysissa ennakoida ja täyttää asiakkaan odotukset, tarpeet sekä toiveet. Kehitämme ja tuotamme asiakasrajapintaan ja -kokemukseen liittyviä palveluja potilaille, läheisille, vierailijoille sekä sairaalan toimialueille ja johdolle.

Kokonaisvaltainen toimivan palveluketjun ohjaaminen edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja palautteen hyödyntämistä. Keräämme tietoa asiakaskokemuksesta muun muassa palvelumuotoilun ja kehittyvän monikanavaisen palautejärjestelmämme avulla.

Erilaisilla työkaluilla ja menetelmillä pyrimme potilasta arvostavaan palveluun, turvalliseen hoitoon sekä potilaan ja asiakkaan hyvään palvelukokemukseen.

  • kehitämme asiakas- ja asiointikokemusta ja asiakkaalle suunnattuja palveluja
  • toimimme asiantuntijana ja yksiköiden tukena kehittämishankkeissa
  • koordinoimme ja tuemme jalkauttamista asiakkaan palvelukokemukseen vaikuttavien toimintamallien osalta
  • seuraamme asiakaspalveluprosessien laadun toteutumista
  • varmistamme asiakkaan osallistumismahdollisuuden kehittämistoiminnassa
  • kehitämme palveluprosessien sujuvuutta palvelumuotoilun menetelmin

Olemme mukana kehittämässä muun muassa infonäyttöviestintää, opastusta, informaatioviestintää, asiakaspalautteen käsittelyä sekä OmaTays -palvelua.