Potilasturvallisuus ja riskienhallinta

Tuemme sairaalan henkilöstöä riskien hallinnassa ja turvallisuuskulttuurin parantamisessa ennakoinnin, toimintaprosessien muutosten ja koulutusten avulla.

Tays on edelläkävijä vakavien vaaratapahtumien tutkintaryhmän toiminnassa. TKI-keskuksen tehtävänä on erityisesti potilasturvallisuuden kehittäminen.

Tuemme ja koulutamme esimiehiä ja työntekijöitä

  • parantamaan turvallisuuskulttuuria
  • tunnistamaan ja hallitsemaan toiminnallisia riskejä
  • arvioimaan riskien toteutumisen todennäköisyyttä, merkitystä ja hallintaa
  • varautumaan riskeihin ennaltaehkäisyllä
  • pienentämään mahdollisten toteutuvien riskien vaikutusta
  • hyödyntämään vaaratapahtumien raportointijärjestelmää (HaiPro) ongelmien tunnistamisessa, ratkaisussa ja korjaavien toimien toteutuksessa.

Erityisesti tavoitteena on turvallinen ja sujuva hoito ja tukipalveluiden jatkuva kehittäminen.

Vastuuhenkilöt

Kehittämispäällikkö Petri Pommelin (HaiPro -järjestelmän pääkäyttäjä)