Julkaistu 10.6.2021

Kliinisen tutkijan peruskurssi 15.9.–15.12.

Koulutus järjestetään ajalla 15.9. 15.12.2021. Kurssin laajuus on 5 op ja se toteutetaan Tampereen yliopiston Moodle-ympäristössä.

Opintojakson tarkoituksena on ohjata sekä aloittelevia tutkijoita että kliinisen tutkimustyön pariin siirtymässä olevia/siirtyneitä edistyneempiä tutkijoita terveystieteellisen kliinisen tutkimuksen toteuttamiseen hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti.

Kurssin keskeisiin sisältöihin kuuluvat mm.

  • kliinisen tutkimuksen eettisyys ja tietoon perustuva suostumus
  • lainsäädäntö, ohjeistukset ja viranomaisluvat sekä
  • hyvä kliininen tutkimustapa

Kohderyhmä on terveystieteellistä kliinistä tutkimusta tekevät jatkokoulutettavat ja post-docit. Osallistujilla tulee olla oma tutkimusaihe. Otamme kurssille ensisijaisesti Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkijoita. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 35 kohderyhmään kuuluvaa koulutettavaa.

Opetusmenetelmänä on verkkokoulutus, koko koulutus tapahtuu verkossa ja kaikki välttämättä tarvittava oppimateriaali on Tampereen yliopiston Moodlessa. Kurssi sisältää luettavaa materiaalia, videoluentoja ja verkko-oppimistehtäviä, joiden ohjauksesta vastaavat verkkokurssin kouluttajina toimivat tutorit. Lopputehtävän tarkistaa tieteenalan tutor.

Ilmoittautuminen alkaa ma 16.8.2021 ja päättyy ke 8.9.2021 klo 24.00. Ilmoittautumiset osoitteeseen kliininen@pshp.fi

Lisätiedot kurssin vastuuhenkilöiltä:

Aila Kätkä, puh. 050 520 1855, aila.katka@pshp.fi
Kirsi Kohonen, puh. 050 329 5667, kirsi.kohonen@pshp.fi