Tiedejulkaisujen rekisteröinti

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri käyttää omien ja Taysin erityisvastuualueen julkaisupisteisiin oikeuttavien julkaisujen rekisteröimiseen 12.10.2020 alkaen TUNICRIS-julkaisutietojärjestelmää, joka on yhteinen Tampereen yliopiston kanssa. On tärkeää, että tietokantaan tallennetaan kaikentyyppiset tiedejulkaisut – artikkelit, pääkirjoitukset, kirjeet, oppi- ja väitöskirjat sekä selvitykset.

Valtion tutkimusrahoituksen myöntäminen  perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen. Tiedejulkaisut ovat yksi tärkeä mittari laadun, määrän ja tuloksellisuuden arvioimisessa. Tutkimustoimikunta jakaa tutkimusrahaa hakemusten perusteella, ja hakemusten arvioinnissa käytetään edellä mainittuja perusteita. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokainen tiedejulkaisu tulee tallennetuksi.

Tutkijoita pyydetään kirjaamaan kaikentyyppiset tiedejulkaisunsa. Näin tietokantaan kertyy mahdollisimman paljon aineistoa vuosittain tietokantaan liitettävää julkaisufoorumiluokitusta varten.

Tarkempi ohjeistus TUNICRISin käytöstä julkaistaan .

Ohje: Organisaation merkitseminen tieteellisiin julkaisuihin

Yhteyshenkilö

TUNICRIS-pääkäyttäjä Pirjo Heikkilä
Puhelin: 03 311 66105