Tutkimustoimintaan liittyviä lomakkeita

Tallenna lomakepohja omalle koneellesi ennen lomakkeen avaamista ja täyttämistä.
Tällöin esimerkiksi lomakkeen makrot toimivat oikein.

Tiedetoimikuntaan liittyvät lomakkeet:

  • Valtion tutkimusrahoituksen hakulomake (web-lomake, avoinna vain hakuaikana)

Eettiseen toimikuntaan liittyvät lomakkeet:

Tutkimuksen valmisteluun liittyvät lomakkeet:

Tutkimusrahoitusten käyttöön liittyvät lomakkeet:

PSHP:n tutkijat, joilla ei ole pääsyä PSHP:n Intran HR-työpöydälle, käyttävät tarvittaessa seuraavia hakemuslomakkeita:

Muut lomakkeet: