Tutkimuksen tietosuoja (GDPR)

Tays Tutkimuspalvelut neuvoo tutkijoita ja kehittää prosesseja tietosuoja-asetuksen mukaisen toiminnan toteuttamiseksi sairaanhoitopiirissä. Tietosuojan tarkoituksena on ohjaaminen hyviin käytäntöihin ja yksityisyyden suojan turvaaminen henkilötietojen käsittelyssä.

Tutkimuksen tietosuojaan liittyvällä asiantuntijapalvelulla pyritään varmistamaan, että uudistuneen tietosuojalainsäädännön vaatimukset tulevat huomioiduksi kaikissa tutkimuksen vaiheissa, myös sen päättymisen jälkeen.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679, GDPR=General Data Protection Regulation) sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn 25.5.2018 lähtien. 

Tarkemmat ohjeet tutkimuksen tietosuojasta on julkaistu Taysin intranetissa.

.