Tutkimuslupa

Tieteellinen tutkimus edellyttää tutkimussuunnitelmaa ja tutkimuslupaa. Kun tutkija aloittaa tutkimusta, hänen pitää ottaa yhteyttä oman toimialueensa tutkimuskoordinaattoriin.Tutkimuskoordinaattorilta saa apua ja ohjausta tutkimuksen aloittamiseen.

Tutkimuksen vaiheita on kuvattu Tutkijan polku -sivulla, siihen johon kannattaa tutustua ennen tutkimuksen aloittamista.

Tutkimuslupa

Erilaisia tutkimuksia koskevat erilaiset lupa- ja ohjekäytännöt: