Julkaistu 19.12.2022

Matkalla Pirhaan − mikä muuttuu Tays Tutkimuspalveluissa?

Tammikuussa 2023 tapahtuu yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista, kun 21 hyvinvointialuetta aloittaa toimintansa. Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyy sairaanhoitopiiristä, kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuslaitokselta noin 19 000 työntekijää. Kysyimme vastuualuejohtaja Katja Luojukselta, miten muutos näkyy Tays Tutkimuspalveluissa.

Miten tutkijoiden palveluvalikoima muuttuu?

Tutkijoiden palvelut jatkuvat vuodenvaihteen jälkeen nykyisellään ja ne ovat jatkossa koko hyvinvointialueen käytössä. Lukuisia yksityiskohtia muutokseen liittyen on tosin vielä ratkaisematta ja ne täsmentyvät kevään mittaan. Esimerkiksi tutkimusten hallinnointiin, ulkoisiin rahoituksiin, tutkimushenkilöstön palkkahinnoitteluun ja muihin ohjeistuksiin tulee tarkennuksia alkuvuoden aikana.

Mistä tutkijan pitää huolehtia hyvinvointialueelle siirryttäessä?

Tays Tutkimuspalvelujen tiimit ovat tehneet loppuvuodesta jättiurakan ja siirtäneet kaikki sairaanhoitopiirin sopimukset hyvinvointialueen nimiin. Näiden osalta tutkijoilta ei tarvita muuta kuin joissain tapauksissa allekirjoitus. Lisäksi tutkimushankekantaa on arvioitu ja päätelty rahoitusehtojen mukaan, jotta päättyneitä hankkeita ei siirretä turhaan eteenpäin.

Pitääkö tutkimuslupa hakea uudelleen?

Voimassa olevat tutkimusluvat siirtyvät sellaisenaan, joten tutkijat voivat jatkaa meneillään olevaa tutkimustaan keskeytyksettä vuodenvaihteen jälkeen. Rekisterinpitäjä on jatkossa Pirkanmaan hyvinvointialue, mutta rekisterinpitäjän vaihtumista sairaanhoitopiiristä hyvinvointialueeksi ei tarvitse erikseen ilmoittaa eettiselle toimikunnalle. Tutkijan tulee kuitenkin korjata tutkimuksessa käytettävät asiakirjat tältä osin ajan tasalle. 

Entä miten pitää toimia, jos tutkija haluaa aloittaa alkuvuodesta uuden tutkimuksen?

Alkuvuodesta vastaan tulee monia yksityiskohtia, joita ei ole vielä ratkaistu. Tutkimuspalvelujen asiantuntijat ja Taysin toimialueiden tutkimuskoordinaattorit säilyvät kuitenkin ennallaan, joten apu on lähellä. Etsitään ratkaisuja avoimiin kysymyksiin yhdessä.

Mistä löydän päivitetyt lomakkeet?

Samoin lomakkeiden päivitys hyvinvointialueen nimiin on työn alla. Useisiin lomakkeisiin tulee myös sisällöllisiä uudistuksia, joten vanhoista lomakkeista saattaa puuttua oleellisia tietoja. On tärkeää ottaa käyttöön aina lomakkeen tuorein versio pirha.fi-verkkosivuilta. (päivitystyö kesken vielä)

Jatkossa tutkimuspalveluiden kanssa samaan organisaatioon kuuluvat kehitys, innovaatio ja opetus. Miten tämä vaikuttaa tulevaan tekemiseen?

Ilman tutkimusta ei ole innovaatioita. Yhdessä pystymme kehittämään rooliamme tieteellistä tutkimusta tekevänä yliopistollisena hyvinvointialueena. Henkilöstön koulutukseen ja opetukseen liittyy vahva korkeakouluyhteistyö, tutkittuun tietoon perustuva opetus ja koulutus. Yhteinen vanha TKIO-kivijalka luo synergiaetua, kun sitä hyödynnetään oikein.

Toistaiseksi hyvinvointialueella on meneillään melko vähän tutkimushankkeita Taysin ulkopuolella. Jatkossa toivottavasti syntyy entistä enemmän monitieteellisiä tutkimushankkeita ja yhteistyökuvioita. Iloinen asia on myös se, että hyvinvointialueella tutkijoiden käytössä ovat entistä isommat lähdeaineistot ja tietovarannot.

Mitä uudistuksia on tulossa seuraavaksi?

Tutkijoiden datapalveluja, kuten tiedonlouhintaa, on tarkoitus lisätä lähitulevaisuudessa.

Yksi konkreettinen tuleva uudistus on myös tutkijan työpöytä, jota ryhdytään rakentamaan ensi vuoden aikana ja optimistinen tavoite on saada se käyttöön vuonna 2024. Työpöytä tulee kokoamaan yhteen kaikki tutkijan tarvitsemat palvelut. Josko nyt ylittäisimme tämänkin pitkään suunnitellun kynnyksen ja saattaisimme tutkijoiden digitaaliset palvelut 2020-luvulle?

Johtajana aloittaa Kati Kristiansson

Tays Tutkimuspalvelut kuuluu Pirhan organisaatiossa TKIO-kokonaisuuteen, joka vastaa hyvinvointialueella tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetuspalveluista. Kokonaisuutta tulee johtamaan joulukuussa valittu tutkimus- ja kehitysjohtaja, filosofian tohtori Kati Kristiansson. Hän työskentelee tällä hetkellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen palveluksessa ja aloittaa tehtävässään alkuvuoden aikana.

TKIO-palveluissa tutkimusjohtajana jatkaa Tarja Laitinen ja vastuualuejohtajana Katja Luojus. Samoin Tays Tutkimuspalveluiden tutut yhteyshenkilöt pysyvät ennallaan ja kokonaisuuksista vastaavat:

  • Tutkimusten hallintopalvelut: palveluesimies Marita Timonen
  • Toimikuntapalvelut: tutkimuspäällikkö Kirsi Kohonen
  • Tampereen Biopankki: palvelupäällikkö Sanna Siltanen
  • Kliinisen tutkimuksen palvelut: tutkimuspäällikkö Anu Viitala
  • Kliiniset informatiikkapalvelut: datapäällikkö Leena Hakkarainen
  • Harjoittelu- ja opiskelupalvelut sekä jatkuvan oppimisen palvelut: koulutuspäällikkö Sirkku Pullinen

Vuodenvaihteen jälkeen Tays Tutkimuspalvelujen tutkijalle suunnattu informaatio ja ajankohtaiset uutiset löytyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivujen ammattilaiselle-osiosta: pirha.fi/tutkimus. Huom! sivuston rakentaminen on vielä kesken.