Kielentarkastuspalvelua yliopistolta

Tampereen yliopiston kielipalvelut tarjoavat englanninkielisten tekstien kielentarkastuspalvelua yliopistoyhteisön jäsenille ja yliopiston sisarorganisaatioille, kuten PSHP:lle. Kielipalveluissa tarkastetaan kaikenlaisia tekstejä, kuten tieteellisiä julkaisuja sekä sisäisille ja ulkoisille kohderyhmille suunnattua viestintää. Kielentarkastus parantaa englanninkielisen kirjoittamisen laatua, kun tavoitteena on selkeä, täsmällinen ja kansainväliselle yleisölle soveltuva teksti. Ruuhka-aikoina käytetään tarvittaessa hyväksi havaittujen yhteistyökumppanien palveluja toimeksiantojen toteuttamiseen.   

Toimeksiannot

  • Kun sinulla on kielentarkastusta tarvitseva teksti, ota yhteys kielipalveluihin sähköpostitse: kielipalvelut@tuni.fi.

  • Liitä viestiisi tarkastettava teksti Word-tiedostona.

  • Kun otat yhteyttä ensimmäisen kerran, kuvaile minkä tyyppinen teksti on kyseessä, mihin tarkoitukseen se on menossa (esimerkiksi mihin julkaisuun), tyylivaatimukset (kuten britti- tai amerikanenglanti) sekä toivottu aikataulu (esim. määräpäivä johon mennessä sinun täytyy toimittaa teksti eteenpäin). 

  • Jos mahdollista, ilmoita jo tässä vaiheessa myös kielentarkastuspalvelun maksaja (kuten tiedekunta tai yksikkö), jotta toimeksiannon hinta voidaan laskea. Palvelua tarjotaan alennettuun hintaan yliopiston tiedekunnille, yksiköille, sisarorganisaatioille sekä tutkijoille, jotka maksavat toimeksiannon itse.

  • Kun tiedot ovat perillä kielipalveluissa, sinulle ilmoitetaan toimeksiannon hinta ja ehdotettu aikataulu mahdollisimman pian.