Tutkimusrahoituksella tehtävät hankinnat

Tämä ohje koskee Tays Tutkimuspalveluissa hallinnoitavilla tutkimusrahoituksilla tehtäviä atk-, laite- ja kalustehankintoja.

Aloita tekemällä hankintaesitys

Kaikista Tutkimuspalveluissa hallinnoitavilla tutkimusrahoituksilla tehtävistä hankinnoista tehdään ennen hankintaa hankintaesitys. Hankintaesityksen tekee projektipäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Esitys tehdään hankintaesityslomakkeella. Hankintaesitys lähetetään Tutkimuspalveluihin tarkistettavaksi ja Tutkimuspalvelujen vastuualuejohtajan hyväksyttäväksi . Pääsääntöisesti Tutkimuspalvelut lähettää asiakirjat Tuomilogistiikalle hankinnan toteuttamista ja tarvittaessa kilpailuttamista varten.

Voit tarvittaessa pyytää tarjouksen/kilpailutuksen Tuomi Logistiikalta jo ennen hankintaesityksen lähettämistä Tutkimuspalveluihin (asiakaspalvelu@tuomilogistiikka.fi). Liitä kyseiset paperit tässä tapauksessa hankintaesityksen mukaan.

Projektipäällikön ja tutkijan vastuualueen vastuualuejohtajan allekirjoittama hankintaesitys lähetetään osoitteella:

Tays Tutkimuspalvelut, Anne Pyydönniemi, PL 2000, 33521 Tampere
(sisäposti: Tays Tutkimuspalvelut, Anne Pyydönniemi, FM 1, 1. krs.)

Valtion tutkimusrahoitus (VTR)

Mikäli hankinta tehdään VTR-rahoituksella, hankinta pitää olla mainittu hankkeen käyttösuunnilmassa. Käyttösuunnitelman muutokset lähetetään osoitteella:

Aila Kätkä, Tutkimuspalvelut, FM1, 1. krs tai
etunimi.sukunimi@pshp.fi

Laitteet kirjataan PSHP:n omaisuudeksi

Kaikki VTR-rahoituksella hankitut tai potilaiden hoitoon tai tutkimukseen hankitut laitteet kirjataan aina PSHP:n omaisuudeksi (Tutkimusyksikön vastuuhenkilön päätöspöytäkirja § 247/2003).

Laitteen omistavan vastuualueen kustannuspaikka merkitään hankintaesitykseen.

Lisätiedot:

Tutkimussihteeri Anne Pyydönniemi
puhelin: 03 311 65599
Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Tays Tutkimuspalvelujen vastuualuejohtaja Katja Luojus
puhelin: 050 302 4215
Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi