Real World Data - tutkimuksen lähdeaineistot ja data-analyysit

Potilaiden hoidosta kertyvä tieto on arvokas tietolähde, mutta usein sellaisenaan vaikeasti saatavissa ja hyödynnettävissä hoitokäytäntöjen kehittämiseen tai tieteelliseen tutkimukseen. Tays rakentaa Tampereen ja Helsingin yliopistojen kanssa yhteistyössä Potilastiedon analyysikeskusta, jonka tehtävänä on järjestää, harmonisoida ja ylläpitää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisterin kliinisiä potilastietoja siten, että tieto on mahdollisimman hyvin tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden käytettävissä. Kehitämme tietokanta- ja laskentaympäristön, joka mahdollistaa tietoturvallisen tutkimusyhteistyön myös ulkopuolisten laskenta-asiantuntijoiden kanssa.

Tiedotamme tarkemmasta aikataulusta erikseen.

Tays Tutkimuspalveluiden kliininen informatiikka -tiimi:

Datapäällikkö Leena Hakkarainen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi

  • Suunnittelija Sampo Kukkurainen
  • Suunnittelija Petri Kaurola
  • Suunnittelija Toni Mikkola
  • Suunnittelija Marianna Niemi, FinnGen-hanke
  • Biostatistikko Mika Helminen, tilastotieteen palvelut
  • Biostatistikko Tiina Luukkaala, tilastotieteen palvelut