Tilastotieteen palvelut

Kenelle

Biostatistikot tarjoavat Taysin ja Tays-ERVA-alueiden tutkijoille ohjausta tutkimukseen liittyvien biostatistiikan ongelmien ratkaisussa.

Mitä 

Mikäli olet tekemässä tutkimusta ja tarvitset apua tutkimuksen suunnittelussa (tutkimusasetelma, otoskoko/tilastollinen voima, lomakesuunnittelu, tallennus) tai sinulla on ongelmia aineistosi tilastollisen analyysin kanssa, ota yhteyttä meihin.

Meiltä saa apua koko tutkimusprosessin ajan, mutta suosittelemme, että meihin oltaisiin yhteydessä heti tutkimuksen alkuvaiheessa. Näin yhteistyönä varmistamme tutkimuksen laatuvaatimukset, kuten riittävän otoskoon ja oikeanlaisen tutkimusasetelman. 

Miten

Ota ajoissa yhteyttä, jotta kaikki tarvitsemasi materiaali on valmiina, kun jäät tutkimusvapaalle. Sovi tarvitsemasi konsultointiaika ajoissa, koska olemme hyvin varattuja pari viikkoa eteenpäin.

Suosittelemme myös tutkimusryhmille säännöllisiä palavereja, joissa katsotaan, missä vaiheessa kukin on. Tällöin kaikilla tutkimusryhmän jäsenillä on tiedossa mitä tehdään, kuka tekee ja milloin sovittujen asioiden pitää olla valmiina. Ennen kaikkea on tärkeää, että kaikki asianosaiset pääsevät paikalle palavereihin. Tämä onnistuu, kun tapaamisaika on sovittu riittävän ajoissa, mieluimmin jo edellisessä kokouksessa. Me osallistumme mielellämme näihin palavereihin, jotta pysymme ajan tasalla ja pystymme tukemaan tutkimusryhmää parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä maksaa

Palvelu on PSHP:ssä tutkijalähtöistä tutkimusta tekeville tutkijoille ilmainen, muiden osalta korvauksesta sovitaan tapauskohtaisesti Tays Tutkimuspalvelujen vastuualuejohtajan, konsultaation antajan ja palvelun tarvitsijan välillä.

Ota yhteyttä meihin

Biostatistikko Tiina Luukkaala, puh. 040 190 1681, tiina.luukkaala(at)tuni.fi  

Biostatistikko Mika Helminen, puh. 040 190 1599, mika.helminen(at)tuni.fi 

Ohjeita biostatistiikka-ohjaukseen tuleville

  • Ota ajoissa yhteyttä, jotta löydämme molemmille sopivan ajan tapaamiselle.
  • Kerro jo tapaamista pyytäessäsi, millaiseen ongelmaan tarvitset apua.
  • Lähetä ennen tapaamista lyhyt tutkimussuunnitelma, jossa kuvaat aineistosi sekä kerrot, mikä on tutkimuskysymyksesi.
  • Jos sinulla on jo aineisto, ota se mukaan tullessasi tapaamiseen.
  • Keskustele ohjaajasi kanssa ennen tapaamista. Usein on myös hyvä, jos ohjaaja pääsee osallistumaan tapaamiseen.
  • Huomaa, että monet ongelmat tarvitsevat useamman tapaamisen.
  • Biostatistikko pyrkii ensisijaisesti auttamaan sinua tekemään aineiston analyysin itsenäisesti antamalla neuvoja ja ohjeita.
  • Artikkelin kirjoittajakriteerien täyttyessä biostatistikon merkittävän roolin tai vastuun kautta (ks. Vancouver-ohjeisto) tulee asiasta sopia yhteisesti ja huolehtia hyvistä käytännöistä kuten artikkelin kommentointi- ja tarkastusmahdollisuus.

Usein kysytyt kysymykset

Kuka on oikeutettu samaan tilastotieteen palveluja?

Kaikki Taysin, ja myös Taysin erityisvastuualueen henkilökuntaan kuuluvat, tutkimusta tekevät henkilöt.

Mitä tilastotieteen palvelut ovat?

Tilastotieteen palvelut ovat mukana tutkimuksen suunnittelusta julkaisun kirjoittamiseen.

Mitä tilastotieteen palvelut maksavat?

Tilastotieteen palvelut ovat ilmaisia kaikille Taysin, ja Tays-ervan, henkilökuntaan kuuluville.

Millä aikataululla tilastotieteen palveluita saa?

Periaatteessa ensimmäisenä tullut työ tehdään ensimmäisenä. Refereekorjaukset ja muut aikataulutetut menevät alkuvaiheessa olevien edelle. Pienehköt ongelmat saattavat selvitä jo saman tien puhelimitsekin tai sähköpostin välityksellä.