Tutkimuspalvelujen hanketoimiston palvelut

Hanketoimistossa tarjoamme meillä hallinnoitavien erilaisten tutkimus- ja kehittämisrahoitusten hankkeiden hallinnointipalveluja, neuvontaa ja ohjausta sekä ajankohtaista tietoa tukemaan tutkijoiden työtä Kaupin kampuksella ja osin Taysin erityisvastuualueella.

Palvelemme hanketoimistossa seuraavissa hankehallinnon asioissa

 • tutkimus-, kehittämis- ja tutkimusinfrarahoituksella toteutettavien
  tutkimushankkeiden henkilöstöasiat
 • osto- ja myyntilaskut
 • tutkimuspotilaiden ja -henkilökunnan matkalaskut
 • tutkimusrahoituksella tehtävät hankinnat
 • saldokyselyt ja -seurannat
 • raportit tutkijoille, STM:lle ja Tilastokeskukselle
 • EU- ja Business Finland –rahoitusten taloushallinto
 • yritysrahoitteisten hankkeiden taloushallinto
 • Suomen Akatemia-, STM- ja säätiörahoitusten hallinnointi ja maksatushakemukset
 • testamentti- ja lahjoitusrahoitusten käyttösuunnitelmat ja maksatushakemukset
 • valtion tutkimusrahoitushankkeiden hallinnointi
 • koulutus-EVO:n hallinnointi

Hanketoimiston muut tehtävät

 • vastuualueen taloussuunnittelu ja raportointi
 • koulutus-EVO- ja valtion tutkimusrahoitus (VTR) -rahoitusten taloussuunnittelu
 • vastuualueen atk-yhdyshenkilön tehtävät
 • lääketieteen opiskelijoiden käyttäjätunnukset ja opiskelijatilan hallinta
 • verkkotoimittaminen

Vastuuhenkilö

Vastuualuejohtaja Katja Luojus