Tutkimusvastaanoton sisäänkäynti

Tutkimusvastaanotto

Tutkimusvastaanotto palvelee kliinisissä potilastutkimuksissa

Tays Tutkimuspalvelujen tutkimusvastaanotolla on laaja ja pitkäaikainen kokemus kliinisten potilastutkimusten toteuttamisesta. Tutkimusvastaanoton tilat sijaitsevat Kaupin kampuksella Tays Keskussairaalan alueella, joka on helposti saavutettavissa.

Tutkimusvastaanotto ja Tampereen Biopankin yhteistyö mahdollistaa eri tyyppisten tutkimusten sujuvan toteuttamisen. Biopankin kautta on mahdollista tavoittaa tutkittavia, jotka ovat biopankkisuostumuksessaan antaneet luvan yhteydenottoon lisänäytteitä tai lisätietoja varten.

Tutkimusvastaanoton palvelut

Vastaanotto tarjoaa tutkijalääkäreille valmiin tutkimusosaamisen ja infrastruktuurin vaativampienkin kliinisten tutkimuksien toteuttamiseen. Näin tutkijalääkäri välttyy riskeiltä, joita liittyy tilojen järjestämiseen, henkilöstön rekrytointiin sekä koulutuksen ja osaamisen puutteeseen. Tutkimuksen toteuttaminen tutkimusvastaanotolla helpottaa monin tavoin kliinistä potilastutkimusta sen aloittamisesta toteuttamiseen.

Palvelumme

  • Kokenut tutkimushoitaja
  • Asianmukainen vastaanottohuone
  • Erikoisvälineistön käyttömahdollisuus tutkimussuunnitelman mukaan (kuten esim. verenpaineen pitkäaikaisseuranta tai spirometria)
  • Pääsy sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmiin, sekä tarpeen mukaan toimeksiantajan käyttämiin tutkimustietojärjestelmiin (eCRF) sekä farmasiajärjestelmiin (IWRS)
  • Lääkesäilytystilat, joiden lämpötilanseuranta yhdistetty hälytysjärjestelmään
  • Laboratoriopalvelut
     

Koordinoiva hoitaja eli tutkimushoitaja tutkijan tukena

Hoitaja avustaa tutkijalääkäriä potilasrekrytoinnissa ja tutkimuksen koordinoinnissa. Tarvittaessa osa käynneistä voi olla hoitajavastaanottona tutkimussuunnitelman ja sopimuksen mukaisesti. Tutkimushoitajalla on kokemusta ja osaamista monen eri indikaatioalueen kansainvälisistä kliinisistä lääketutkimuksista, sekä laitetutkimuksista. Hoitajan GCP-koulutus on vaatimusten mukaisesti suoritettu.

Vastaanottotilat ovat nykyaikaiset.